Parkslide

Har du parkslide i trädgården?

Den invasiva främmande växten Parkslide sprider sig genom landet och finns nu i många svenska villaträdgårdar. Parkslide kan vålla enorma problem om den hanteras felaktigt och I värsta fall kan den orsaka skador för hundratusentals kronor. Men försök dig inte på att ta bort den själv varnar experten - gör så här istället.

Se intervju med experten på parkslide

Trädgårdsexperten Bibbi Bonorden berättar varför parkslide är så farligt och varför det kan vara olämpligt att äta den.

Hur känner jag igen parkslide?

Växten är 50 - 250 cm hög med en grov ihålig stjälk. Den är ljust grön eller rödbrun, ofta med rödaktiga fläckar och växer upprätt med många förgreningar. Bladen är äggrunda, kala och läderartade.

Parkslide blommar september-oktober och har vita, ibland rosa, blommor som växer i glesa och greniga klasar.

Här trivs parkslide

Parkslide trivs i soliga och öppna miljöer. Den växer framför allt i frisk mark i anslutning till trädgårdar men även där jordmassor tippas och transporteras. Växten förekommer också i skogsbryn, ängsmarker, längs åstränder, vägkanter och banvallar.

Parkslide är vitt spridd i hela Syd- och Mellansverige men har påträffats så långt upp som i till exempel Luleå. Växten sprider sig snabbt via jordstammar i marken. Spridning över större områden sker främst via flytt av jord där rotdelar av parkslide så små som några hundradelars gram gram kan växa upp till nya plantor, därför är det viktigt att inte frakta parkslide på öppna släp.

Det bästa är att du kollar med din kommun om de tar emot växtavfall från invasiva arter för förbränning vid återvinningscentralerna eller om du kan bränna dem i din trädgård. Lägg aldrig växtdelar från parkslide bland trädgårdsavfallet på återvinningscentralen.

Parkslide sprider sig via rotsystemet

Parkslide sprider sig via rotsystemet och om den blir attackerad kan den skicka ut många meter med jordlöpare som bildar nya plantor och bestånd.

I Storbritannien, där den invasiva växten är ökänd sedan länge, finns exempel på att parkslide har vuxit in i husgrunder. Tidningen The Guardian skrev nyligen en artikel om parkslide, eller Japanese Knotweed som den heter på englelska, och om hur många husägare drabbats av kostnader på hundratusentals kronor då parkslide upptäckts på tomten. Rötterna kan utnyttja befintliga sprickor eller skarvar och förvärra dessa. Det finns fall där husägare försökt bekämpa parksliden på ena sidan av huset vilket fått till följd att väcten "försvarat" sig och skickat rötterna, under krypgrunden och till andra sidan byggnaden eller trängt sig upp genom skorstenen.

- Därför är det oerhört viktigt att du inte rör växten om du har den på din tomt. Rotlöparna försöker hitta bra jord att etablera sig i och stöter den på husgrunder, berg eller annat låter den sig inte stoppas utan fortsätter att växa. Även om parkslide inte har tillräcklig växtkraft för att ta sig igenom en armerad bottenplatta, kan den förstöra fasader och gamla och spruckna betongytor. Men det gäller även murgröna och klätterhortensia, säger Henrik Bodin.

Kan vara svårt att själv bränna upp

Parkslide har ett mycket kraftigt rotsystem. Jordstammarna är upp mot 6 meter långa och kan växa upp till en meter under en växtsäsong. Delarna över jord dör under vintern. När våren kommer skjuter dock växten nya skott från rotsystemet. Skotten växer snabbt upp och bildar stammar på upp till 2,5 meter.

- Jordstammarna har en förmåga att överleva även om du försöker elda upp dem och det är svårt att veta om de minsta rotdelarna bränns upp helt. Har du mycket parkslide på tomten kan det vara bättre att anlita ett företag som kan bekämpa invasiva främmande arter, säger Henrik Bodin.

Vem ansvarar för att ta bort parkslide?

Det finns idag ingen lagstiftning om förbud mot parkslide. Det innebär i praktiken att du får odla och plantera den. Men eftersom den är så invasiv, rekommenderar Naturvårdsverket att du avstår från att plantera den och försöker hindra att den sprider sig. Däremot kan du inte ta bort/bekämpa arten på grannens tomt eller på allmänningen utanför din trädgård. Då krävs markägarens tillstånd. Grannen har inte heller någon skyldighet att ta bort sin parkslide även om den har spridit sig till din tomt.

- Eftersom parkslide inte är förbjuden enligt lag har grannen rätt att ha kvar den. Däremot kan du självklart ta bort växten på din egen tomt, säger Anton Persson, förbundsjurist på Villaägarna.

Däremot finns det fall där mäklare har fått varningar efter att inte ha informerat köpare om att det finnt parkslide på tomten.

Samma sak gäller om det har kommit in parkslide efter grävarbeten på din tomt – då har inte heller entreprenören något ansvar eller skyldighet att ta bort den.

Kan parkslide räknas som ett "dolt fel"?

Vi på Villaägarna får en del frågor från våra medlemmar som undrar om parkslide är dolt fel vid köp av fastighet, om de kan få prisavdrag och om köpet går att häva.

- Det finns ännu inte några prejudicerande fall som skulle kunna ge ett rakt ja eller nej på dessa frågor, utan en bedömning får istället göras från fall till fall med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och den rättspraxis som finns avseende ”fel i fastighet”, säger Anton Persson.

Att bekämpa parkslide med glyfosat  

Parkslide är svårt att helt och hållet bli av med. På kort sikt finns inga sätt att få bort växten från din trädgård. Det krävs ofta ett mångårigt arbete och enligt en av världens främsta forskare som studerat bekämpning av parkslide i mer än tio år, Dan Jones, finns det endast en effektiv metod att bekämpa parkslide – det är med glyfosat.

- De koncentrationer som krävs är inget som finns i handeln och kan köpas av privatpersoner. Du ska därför inte försöka ge dig på att spruta parkslide med Roundup som du köpt i trädgårdshandeln eftersom det kommer göra allt värre. Det är också viktigt att känna till att glyfosat i stora doser är farligt för vattenlevande organismer. Därför det viktigt att preparatet endast hanteras av utbildade personer, säger Henrik Bodin.

Fem råd till dig som har parkslide  

Henrik Bodins råd till dig som har parkslide är följande:

  1. Låt parkslide vara. Om det finns fara för byggnader kontakta yrkeskunnig person, så som en trädgårdsmästare med licens för bekämpningsmedel klass 1 eller 2 eller ett företag som arbetar med bekämpning av invasiva växter. 
  2. Ät inte parkslide då den tar upp stora mängder tungmetaller från jorden.
  3. Ha växten under uppsikt så att du vet om den börjar sprida sig. Kontakta yrkeskunnig person eller ansvarig på länsstyrelse för råd. 
  4. Visa respekt för grannen om du har parkslide på din tomt. Hanterar du parkslide felaktigt är risken mycket stor att den sprider sig till din granne. 
  5. Läs mer om parkslide och andra invasiva växter på Fritidsodlingarnas Riksorganisations (FOR) webbplats, for.se. På Naturvårdsverket finns information om vilka lagar som gäller för de invasiva främmande växter.

Källa: Henrik Bodin och Bibbi Bonorden, Fritidsodlingarnas Riksorganisation (FOR).

Vill du veta mer om invasiva växter?

Mer information om invasiva växter hittar du på Fritidsodlingens Riksorganisations webbplats eller på Naturvårdverket.se

Rapportera fynd av parkslide

Om du hittar parkslide i naturen kan du rapportera det till Artportalen via: www.invasivaarter.nu

Få din drömträdgård med Min Villa

I Min Villa kan du samla allt om din trädgård. Du får en bra överblick över dina växtplatser och växternas behov, och kan planera dina rabatter. Du hittar också vår guide med enkla instruktioner för att få gräsmattan i toppskick!

Läs om hur du kan skapa din drömträdgård.

Att skapa din drömträdgård efter att du flyttat in i ditt nya hus kan vara överväldigande. Läs våra experttips om planering och genomförande för en smidig process!

Digging.svg

Planera din trädgård

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.