Pengar och miniräknare
Pengar och miniräknare

Underhållsplan - få koll på din hushållsekonomi

Underhållskostnader för huset kan handla om allt från små utgifter till större, som byte av yttertak, fasad eller vatten- och avloppsstammar. Hur mycket pengar det kan röra sig om får du fram genom att skapa en underhållsplan. Här får du hjälp att skapa en sådan.

De flesta komponenter i ett hus har en begränsad livslängd och måste bytas ut eller underhållas med vissa intervall. Genom att planera underhållet av ditt hus i en underhållsplan, kan du undvika att utbytes- och underhållskostnader kommer som ekonomiska kallduschar. Om du har svårt att själv bedöma huset och alla delars skick, kan du ta hjälp av en besiktningsman för att göra en underhållsbesiktning av huset.

Kolla materialens livslängd

Det finns tekniska medellivslängder framtagna som hjälp vid bedömningar men de säger egentligen inget om när det är dags att förnya just dina komponenter. En spis kan hålla i 20 år och en dränering i cirka 30 år. Ett tak med betongpannor kanske håller i 60 år. De exakta livslängderna varierar mycket kraftigt. Ett tak med lertegel behöver bytas efter 30 år medan takpannorna på Skokloster är från slutet av 1600-talet.

Det går aldrig att på förhand bestämma ett materials eller en produkts faktiska livslängd. Däremot kan dessa uppskattas. 

Gör din egen underhållsplan

I Villaäganas digitala tjänst Min Villa kan du skapa en skräddarsydd underhållsplan för ditt hus. När du registrerar ditt hus i tjänsten får du en överblick över alla delar av huset som måste ses över och påminnelser om när du bör göra det. Om något behöver åtgärdas får du tydliga instruktioner om hur du gör. Genom att regelbundet göra kontroller kan du i ett tidigt skede reparera skador innan de blir för stora och kostsamma.  

I infoskriften Underhållsekonomi för husägare finns en översiktlig tabell över ungefärlig förväntad livslängd på olika material. Där finns också en mall för underhållsplan som du kan ladda ner. I den kan du fylla i uppgifter om ditt hus och skapa din egen underhållsplan. Ifall du är osäker på när utbyte eller reparation behöver ske kan du använda livslängdstabellen som utgångspunkt.

Du kommer åt Min Villa och infoskriften om du loggar in med ditt medlemsnummer i Villaägarna.

En underhållsplan för varje hus

I Min Villa kan du få skräddarsydda underhållsplaner för alla dina hus: bostadshus, fritidshus, attefallshus och garage. Du får påminnelser när det är dags för en insats och du kan dokumentera allt i text och bild.