Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Hantverkare snickrar altan
Hantverkare snickrar altan

Ångerrätt för hantverkstjänster

Du kanske känner till att det är 14 dagars ångerrätt för varor du köper på nätet. Men visste du att samma regler gäller när du köper hantverkstjänster? Så är det faktiskt. I båda fallen gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Tyvärr är lagstiftningen kring ångerrätt för hantverkstjänster rätt komplicerad. Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna förklarar närmare:

- Ångerrätten gäller muntliga och skriftliga avtal som ingås på distans eller utanför en näringsidkares affärslokaler. Exempelvis över internet, telefon eller sms.

Ulf Stenberg påpekar att ångerrätten bara gäller om avtalet uteslutande sker på distans.

- Om en hantverkare kommer hem till dig för att ta mått eller diskutera avtalsvillkor så har kommunikationen om själva avtalet inte uteslutande skett på distans. Det gäller även om det slutliga avtalet sedan ingås exempelvis via e-post, telefon, internet eller brev. Då rör det sig inte längre om ett distansavtal – och då har du inte heller någon ångerrätt.

Däremot går det bra att besöka hantverkarens affärslokal för att få generella upplysningar om tjänsten.

- Skulle du besöka hantverkarens affärslokal, men bara för att få generella upplysningar om tjänsten, så är ett avtal som sedan sluts på distans efter besöket också ett distansavtal. Ibland kan också avtal om hantverkstjänster som sluts på mässor och marknader omfattas av distansavtalslagen och därmed även ångerrätten. Vad som avgör det hela är hur regelbunden och varaktig närvaron där är och om du överraskas av näringsidkarens försäljning vid platsen, säger Ulf Stenberg.

Hantverkstjänster med ångerrätt

Kommer du överens med en hantverkare om tillbyggnad, reparation, eller renovering, så kan du ångra dessa hantverkstjänster. Tänk på att ångerrätten inte gäller om du anlitar en hantverkare för att uppföra en byggnad eller fast anläggning i mark eller vatten. Samma sak om tjänsten kostar mindre än 400 kronor.  

Ångerrätten gäller inte heller när du kontaktar en hantverkare för brådskande reparationstjänster till exempel när du ringer en VVS-jour för att du har översvämning och får läckan reparerad av en rörmokare. Inte heller när hantverkaren är klar, om du uttryckligen har samtyckt till att hantverkaren börjar jobbet och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när hantverkaren är klar.

Ångerrätt i 14 dagar

Om du har ångerrätt, så innebär det att du har upp till 14 dagar på dig att ångra dig. Företaget ska dock informera dig om hur du kan ångra dig innan du ingår avtalet. Missar de det, börjar inte ångerfristen löpa förrän företaget har informerat dig om den, men ångerfristen kan dock aldrig bli längre än ett år.

Om du blir uppringd

Ringer hantverkaren på eget initiativ upp dig och du inte på något sätt har någon del i detta genom att tidigare ha tagit kontakt med hantverkaren och hantverkaren till exempel vill att du ska köpa en rengöringstjänst av köksfläkten, så är ett avtal först giltigt när du har bekräftat det skriftligt. Detta kan göras genom exempelvis ett e-postmeddelande. Utan skriftlig bekräftelse är avtalet ogiltigt och du är inte skyldig att betala.  

Ångra dig så här

Ska du ångra dig gör det gärna skriftligen per e-post eller annat elektroniskt meddelande. Spara meddelandet så att du kan visa upp det utifall att det skulle ifrågasättas att du har ångrat dig. Ring även och tala om att du har ångrat dig. Dra inte ut på att berätta att du har ångrat dig, utan gör det gärna när du har bestämt dig för att ångra dig. Då underlättar du för hantverkaren.

Har hantverkaren påbörjat jobbet när du ångrar dig under ångerfristen, har hantverkaren rätt att ta skäligt betalt för det jobb som dittills utförts, om du uttryckligen har samtyckt till att hantverkaren börjar jobbet under ångerfristen och du har fått ordentlig information om dina möjligheter att ångra dig.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.