Hantverkare snickrar altan
Hantverkare snickrar altan

Kan du ångra hantverkstjänster?

Du kanske känner till att det är 14 dagars ångerrätt för varor du köper på nätet. Men visste du att samma regler gäller när du köper hantverkstjänster? Så är det faktiskt. I båda fallen gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Lagstiftningen kring ångerrätt för hantverkstjänster är rätt komplicerad.  

- Ångerrätten gäller muntliga och skriftliga avtal som ingås på distans eller utanför ett företags affärslokaler, exempelvis över internet, telefon eller sms. Den gäller även när hantverkaren kommer hem till din bostad eller din arbetsplats och ni kommer överens där, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna. 

Skulle du besöka hantverkarens affärslokal, men bara för att få generella upplysningar om tjänsten, så är ett avtal som sedan sluts på distans efter besöket är också ett distansavtal. Ibland kan också avtal om hantverkstjänster som sluts på mässor och marknader omfattas av distansavtalslagen och därmed även av ångerrätten.  

-Vad som avgör det hela är hur regelbunden och varaktig närvaron där är och om du överraskas av näringsidkarens försäljning vid platsen, säger Ulf Stenberg. 

Hantverkstjänster med ångerrätt 

Kommer du överens med en hantverkare om tillbyggnad, reparation, eller renovering, så kan du ångra dessa hantverkstjänster. Tänk på att ångerrätten inte gäller om du anlitar en hantverkare för att uppföra en byggnad eller fast anläggning i mark eller vatten. 

Ångerrätten gäller inte heller när du kontaktar en hantverkare för brådskande reparationstjänster, till exempel när du ringer en VVS-jour för att du har översvämning och får läckan reparerad av en rörmokare. Inte heller när hantverkaren är klar, om du uttryckligen har samtyckt till att hantverkaren börjar jobbet och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när hantverkaren är klar. Ges samtycket i standardvillkor, anses det inte tillräckligt. 

Ångerrätt i 14 dagar 

Om du har ångerrätt innebär det att du har upp till 14 dagar på dig att ångra dig. Företaget ska dock informera dig om hur du kan ångra dig innan du ingår avtalet. Missar de det, börjar inte ångerfristen löpa förrän företaget har informerat dig om den. Ångerfristen kan dock aldrig bli längre än ett år.  

Om du blir uppringd av en hantverkare  

Ringer hantverkaren på eget initiativ upp dig och du inte på något sätt har någon del i detta genom att tidigare ha tagit kontakt med hantverkaren och hantverkaren till exempel vill att du ska köpa en rengöringstjänst av köksfläkten, så är ett avtal först giltigt när du har bekräftat det skriftligt. Detta kan göras genom exempelvis ett e-postmeddelande. Utan skriftlig bekräftelse är avtalet ogiltigt och du är inte skyldig att betala.   

Så här kan du ångra dig 

Ska du ångra dig, gör det gärna skriftligen per e-post eller annat elektroniskt meddelandeSpara meddelandet så att du kan visa upp det om det skulle ifrågasättas att du har ångrat digRing även direkt och tala om att du har ångrat dig. Dra inte ut på att berätta att du har ångrat dig, utan gör det gärna när du har bestämt digDå underlättar du för hantverkaren. 

Har hantverkaren påbörjat jobbet när du ångrar dig under ångerfristen, har hantverkaren rätt att ta skäligt betalt för det jobb som redan utförts. Det gäller, om du uttryckligen har samtyckt till att hantverkaren börjar jobbet under ångerfristen och du har fått ordentlig information om dina möjligheter att ångra dig. 

Du behöver inte betala om du inte blivit informerad om ångerrätten  

Konsekvensen av att företaget inte uppfyller kraven när det gäller att informera om ångerrätten, är att du inte är skyldig att betala något för tjänsten. Du behöver inte heller betala, när du inte uttryckligen har begärt att tjänsten ska börja utföras under ångerfristen och gått med på att du inte har någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.  

Har du i en standardblankett gått med på att tjänsten ska börja utföras under ångerfristen och att du inte har någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts, är du med andra ord inte skyldig att betala. Det är företaget som ska visa att du har fått all ångerrättsinformation och på ett i lagens mening bindande sätt har begärt att tjänsten ska börja utföras under ångerfristen och gått med på att någon ångerrätt inte finns när hantverkaren är klar, säger Ulf Stenberg. 

Här kan du läsa en dom rörande en takläggare, som inte informerade ordentligt om ångerrätten och felaktigt använde en standardblankett för att förmå konsumenten att påbörja tjänsten under ångerfristen. Domen har vunnit laga kraft.

Här kan du även läsa ett fall från Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) om en konsument som beställde en tjänst och inte behövde betala någonting, när hantverkaren inte hade informerat ordentligt om ångerrätten. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.