Hand och laptop
Hantverkare snickrar altan
Hantverkare snickrar altan
Premium

Ångerrätt gäller vid hantverkstjänster

Du kanske känner till att det är 14 dagars ångerrätt för varor du köper på nätet. Men visste du att samma regler gäller när du köper tjänster av en hantverkare? Så är det faktiskt. I båda fallen gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Lagstiftningen kring ångerrätt för hantverkstjänster är rätt komplicerad. Om ångerätten gäller beror till stor del på var befann dig när du och hantverkaren slöt avtal. 

- Ångerrätten gäller muntliga och skriftliga avtal som ingås på distans eller utanför ett företags affärslokaler, exempelvis över internet, telefon eller sms. Den gäller även när hantverkaren kommer hem till din bostad eller din arbetsplats och ni kommer överens där, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna. 

Ångerätt gäller både muntliga och skriftliga avtal

Ångerrätten gäller muntliga och skriftliga avtal som ingås på distans eller utanför ett företags affärslokaler, exempelvis över internet, telefon eller sms.

Skulle du besöka hantverkarens affärslokal, men bara för att få generella upplysningar om tjänsten, så är ett avtal som sedan sluts på distans efter besöket är också ett distansavtal. Ibland kan också avtal om hantverkstjänster som sluts på mässor och marknader omfattas av distansavtalslagen och därmed även av ångerrätten.  

-Vad som avgör det hela är hur regelbunden och varaktig närvaron där är och om du överraskas av näringsidkarens försäljning vid platsen, säger Ulf Stenberg. 

Tjänsterna som inte omfattas av ångerrätt

Kommer du överens med en hantverkare om tillbyggnad, reparation eller renovering så kan du ångra dessa hantverkstjänster. Tänk på att ångerrätten inte gäller om du anlitar en hantverkare för att uppföra en byggnad eller fast anläggning i mark eller vatten. 

Ångerrätten gäller inte heller när du kontaktar en hantverkare för brådskande reparationstjänster, till exempel när du ringer en VVS-jour för att du har översvämning och får läckan reparerad av en rörmokare. Inte heller när hantverkaren är klar, om du uttryckligen har samtyckt till att hantverkaren börjar jobbet och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när hantverkaren är klar. Ges samtycket i standardvillkor, anses det inte tillräckligt. 

Du har 14 dagar på dig

Om du har ångerrätt innebär det att du har upp till 14 dagar på dig att ångra dig. Företaget ska dock informera dig om hur du kan ångra dig innan du ingår avtalet. Missar de det, börjar inte ångerfristen löpa förrän företaget har informerat dig om den. Ångerfristen kan dock aldrig bli längre än ett år.  

Ångerrätt när du blir uppringd av hantverkare  

Ringer hantverkaren på eget initiativ upp dig och du inte på något sätt har någon del i detta genom att tidigare ha tagit kontakt med hantverkaren och hantverkaren till exempel vill att du ska köpa en rengöringstjänst av köksfläkten, så är ett avtal först giltigt när du har bekräftat det skriftligt. Detta kan göras genom exempelvis ett e-postmeddelande. Utan skriftlig bekräftelse är avtalet ogiltigt och du är inte skyldig att betala.   

Så här kan du nyttja ångerrätten

Ska du ångra dig, gör det gärna skriftligen per e-post eller annat elektroniskt meddelandeSpara meddelandet så att du kan visa upp det om det skulle ifrågasättas att du har ångrat digRing även direkt och tala om att du har ångrat dig. Dra inte ut på att berätta att du har ångrat dig, utan gör det gärna när du har bestämt digDå underlättar du för hantverkaren. 

Har hantverkaren påbörjat jobbet när du ångrar dig under ångerfristen, har hantverkaren rätt att ta skäligt betalt för det jobb som redan utförts. Det gäller, om du uttryckligen har samtyckt till att hantverkaren börjar jobbet under ångerfristen och du har fått ordentlig information om dina möjligheter att ångra dig. 

Du behöver inte betala om du inte blivit informerad

Konsekvensen av att företaget inte uppfyller kraven när det gäller att informera om ångerrätten är att du inte är skyldig att betala något för tjänsten. Du behöver inte heller betala, när du inte uttryckligen har begärt att tjänsten ska börja utföras under ångerfristen och gått med på att du inte har någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.  

Har du i en standardblankett gått med på att tjänsten ska börja utföras under ångerfristen och att du inte har någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts, är du med andra ord inte skyldig att betala. Det är företaget som ska visa att du har fått all ångerrättsinformation och på ett i lagens mening bindande sätt har begärt att tjänsten ska börja utföras under ångerfristen och gått med på att någon ångerrätt inte finns när hantverkaren är klar, säger Ulf Stenberg. 

Så fungerar ångerrätt vid hantverkstjänster

  • Du har ångerrätt om du inte befunnit dig i hantverkarens lokaler när du slöt avtalet.
  • Ångerrätten gäller i 14 dagar. Blir du informerad om ångerrätten efter att du ingått avtalet gäller 

Läs mer om hur du väljer rätt entreprenadform för ditt byggprojekt.

Att välja rätt entreprenadform är avgörande för att husresan ska bli så smidig som möjligt. Läs mer om våra tips och råd!

Hardhat.svg

Allt om Entreprenad

Mer i ämnet

En takläggare informerade inte ordentligt om ångerrätten och använde felaktigt en standardblankett för att förmå konsumenten att påbörja tjänsten under ångerfristen. Domen har vunnit laga kraft.

Dom takläggare (pdf, öppnas i nytt fönster)

En konsument som beställde en tjänst behövde inte betala någonting, när hantverkaren inte hade informerat ordentligt om ångerrätten, enligt ett fall från Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) .

Bedömning ARN (pdf, öppnas i nytt fönster)

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.