Anlita hantverkare

Att ta hjälp av hantverkare är en bra lösning när du inte kan eller vill göra jobbet själv. Det som många glömmer eller tycker är svårt är att skriva ett ordentligt avtal innan arbetet börjar. I de fall det blir tvister och missnöjen har man ofta missat just det. Eftersom det tyvärr finns en del oseriösa aktörer inom branschen är det också viktigt att du lär dig att se varningstecken som tyder på att något inte står rätt till. I våra artiklar finner du checklistor, tips och råd om hur du bör gå tillväga när du ska anlita hantverkare.