Diagram går uppåt i mobil
Gul Villa i grönskande område
Gul Villa i grönskande område

Bostadspriserna fortsätter uppåt

Den vargavinter som lurade runt hörnet när covid-19 svepte in över världen uteblev. Arbetslösheten ligger visserligen på höga 9,4% och BNP-tillväxten på låga 0,1%, men många analytiker befarade att läget skulle bli ännu värre. På bostadssidan kan man notera en urstark rekyl uppåt efter den initiala sättningen.

Enligt prisstatistik från HOX Valueguard ligger priserna för småhus just nu på ”all time high”. Priserna på bostadsrätter har också vänt uppåt, men ligger ännu något lägre än toppnivåerna sommaren 2017.

HOX prisindex - hus och lägenheter.png

Brist på hus ger höga priser 

Hur kan det komma sig att priserna ökar så kraftigt på småhus, trots att arbetslösheten ligger på samma höga nivå som under finanskrisen 2009? En anledning, som vi tidigare skrivit om, är att Riksbanken tidigt signalerade att de skulle göra ”vad som behövs”, för att hålla det ekonomiska blodomloppet flytande och räntorna låga. En annan förklaring är det faktum att det råder kraftig obalans mellan utbud och efterfrågan på småhus. Trots att undersökning efter undersökning visar att 60 – 70 procent vill bo i småhus, ligger nyproduktionen av den totala produktionen på historiskt låga 16 procent.

Småhusens andel av den totala produktionen.pngDet är positivt att bostadspriserna vänt uppåt. Ett kraftigt prisfall hade skapat oro hos småhusägare och turbulens på finansmarknaderna. Det hade minskat konsumtionen och förstärkt de negativa ekonomiska effekterna av covid-19. Den prisuppgång som sker till följd av bristande utbud av småhus är dock på lång sikt inte sund. Småhusbyggandet måste därför få ökat fokus i den politiska debatten.

Förtätning bygger på myter och felaktiga drivkrafter

Kommunerna har under många år ensidigt satsat på flerbostadshus. Ledordet har varit förtätning. Grönytor har fått ge vika för det höga och täta. Det har inte gjorts av illvilja. Det finns en utbredd myt om att höghus är mer klimateffektiva än småhus. Studier från bland annat KTH visar att det i själva verket är tvärt om.

En annan drivkraft hos de kommunala planerarna är att flerbostadshus drar in mer pengar till kommunkassan på kort sikt. Samtidigt är det ingen hemlighet att kommuner som har stor andel småhus på lång sikt drar en vinstlott. Trots att det byggdes många småhus under miljonprogrammets dagar, är det inte där utanförskap och kriminalitet breder ut sig. Kommunerna borde dra lärdom av historien, inte upprepa miljonprogrammets misstag.

Måste utgå från hur människor vill bo

Att kommuner inte bygger småhus trots hög efterfrågan, tyder på att marknadsekonomin satts ur spel. Kommunernas planerare måste tänka om. De måste utgå ifrån hur människor vill bo. Inte hur de själva vill att människor ska bo.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.