Papper med grafer och stapeldiagram
Papper med grafer och stapeldiagram

Nya siffror för bolånemarginalen

Den 8 maj 2018, kom Finansinspektionens nya siffror över bolånemaringalen som har minskat något från 1,71 % - som var all time high - till 1,64 %.

Nya aktörer utmanar bankerna

- Bolånemarginalen ligger ännu på en extrem nivå, men den viker nu av nedåt. Anledningen är att de traditionella bankerna utmanas av nya aktörer.

De stora drakarna har visserligen ännu tre fjärdedelar av bolånemarknaden, men kunder har idag en bättre förhandlingssits än tidigare eftersom de i sina förhandlingar kan peka på att det finns aktörer som erbjuder bolån till 0,95% ränta, säger Håkan Larsson, chefsekonom på Villaägarna.

I grafen kan du se både bolånemarginalens utveckling över tid (blå linje) och bankernas bruttovinster på bolån (röd linje).

Det återstår att se hur stor effekten av den ökade konkurrensen blir och om nedgången fortsätter. De nya aktörerna har ännu en liten del av bolånemarknaden och bolånemarginalen ligger alltjämt på extrema nivåer. Men de traditionella bankerna tappar marknadsandelar till uppstickarna och det märks på bolåneräntorna.

Nordea (som tidigare hade markant högst snitträntor) har sänkt sina snitträntor från 1,70 % i augusti 2017, till 1,51 % idag. Det är en ränta som är högre än vad de nya aktörerna erbjuder, men trenden är tydlig. Storbankerna kan inte längre ignorera den ökade konkurrensen.

- Bankerna tjänar dock fortfarande astronomiska summor på bolån. Bara under årets första tre månader tjänade de 13,2 miljarder kronor brutto på bolån. På helåret handlar det om 51,7 miljarder. Det är dubbelt så mycket som polismyndighetens hela budget.

Det är förstås helt orimliga och mycket provocerande siffror. Enda sättet att motverka de extrema vinsterna är via kundmakt och Nordeas räntesänkning visar att det faktiskt går att förflytta berg. Så var aktiv som kund och byt bank om du inte är nöjd, avslutar Håkan Larsson.

Läs mer på finansinspektionens webbplats - Bankernas marginal på bolån

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.