Anmälda villainbrott i Sverige 2017 

Stor skillnad över landet i risken att drabbas av villainbrott. Villainbrotten har ökat med 52 % mellan 1996 och 2017. Störst risk för inbrott löper den som bor i Solna. Där drabbades 4,6 % av småhusägarna förra året. Snittet för riket var 0,67 %. visar en rapport från Villaägarnas Riksförbund.

Två tredjedelar av de 13 751 inbrott som polisanmäldes under 2017 begicks i Stockholms, Skåne eller Västra Götalands län. I Stockholms, Skånes och Örebros län var inbrottsfrekvensen klart högre än riksgenomsnittet på 0,67 %.   

- Inbrottsrisken för småhusägare var högst i Stockholms län, där tio av länets kommuner tillhörde landets mest inbrottsdrabbade. Allra värst var det i Solna där antalet inbrott per småhus var 4,6 %, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

Under 2017 anmäldes något färre villainbrott än 2016, men över tid pekar kurvorna tydligt uppåt.

Anmälda inbrott i snitt per år under 00-talet Anmälda inbrott i snitt per år under 10-talet Ökning i procent
10 700 st 13 700 st 28 %

Enligt polisen ligger internationella ligor bakom ungefär hälften av inbrotten. Ligorna bygger upp en infrastruktur i landet och inbrotten riskerar att öka. Regeringen utsåg i januari 2018 en utredare för att se över straffrättsliga åtgärder och har gett ett antal myndigheter i uppdrag att arbeta med frågan. Förtroendet för rättsväsendet har minskat och är nu nere på samma låga nivå som 2006 när BRÅ började mäta förtroendet hos allmänheten.

- Det är positivt att regeringen vill stoppa ligorna, men vi får inte tappa tempo. Villainbrotten måste prioriteras. Att råka ut för ett villainbrott är en integritetskränkning och något småhusägare är oroliga för. En varaktig minskning av villainbrott och annan vardagsbrottslighet påverkar dessutom förtroendet för rättsväsendet positivt, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

Inbrottsfrekvens i  kommunerna 2017

Flest inbrott polisanmäldes i Stockholms stad. I förhållande till antal småhus låg Solna, Danderyd och Järfälla sämst till. På kommunnivå var inbrottsfrekvensen högst i Solna med 4,6 % och lägst i Arjeplog och Dorotea med 0 % där inget villainbrott polisanmäldes 2017.

Mest inbrottsdrabbade kommuner per småhus 2017

Rankning på inbrott per småhus 290=sämst

Kommun
Inbrott per småhus 2017

Antal inbrott 2017


Antal inbrott 2016


Skillnad


 

Skillnad procent


 

290 Solna 4,6% 31  31  0  0%
289  Danderyd  3,0%  207  217  -10  -5% 
288  Järfälla  2,7%  307  163  144  88% 
287  Sundbyberg  2,7%  37  43  -6  -14% 
286  Stockholm  2,6%  1186  999  187  19% 
285  Botkyrka  2,3%  282  204  78  38% 
284  Upplands-Bro  2,2%  108  53  55  104% 
283  Lidingö  2,2%  155  132  23  17% 
282  Sollentuna  2,2%   277 176  101  57% 
281  Södertälje  1,8%  229  245  -16  -7% 

Antal inbrott per småhus länsvis 2017

Villainbrotten har ökat med 52 procent mellan 1996 och 2017 och villaägarna i Stockholms län fortsätter vara landets mest inbrottsdrabbade. Störst risk löper den som bor i Solna där 4,6 % av alla villaägare drabbades av inbrott förra året. Snittet för villainbrott i riket var 0,67 procent visar en rapport från Villaägarnas Riksförbund.

Ladda ner 

Rapport Anmälda villainbrott i Sverige 2017 
Kommunlista antal inbrott 2017
Kommunlista antal inbrott per småhus 2016 och 2017

För mer information 

Lena Södersten, förbundsjurist, 073-582 93 49
Alexandra Svenonius, kommunikationschef, 073-267 10 15