Snöplog
Snöplog

Snöröjning i kommuner

Det är olika regler som gäller i landet för huruvida det är kommunen eller husägaren som bör snöröja och bekämpa halka i kommunernas gångbanor. Villaägarna har granskat vilka regler som gäller, kommun för kommun. Vi frågade också våra medlemmar om vad de anser - vem ska snöröja kommunal mark?

Resultatet bygger på en enkätundersökning som skickades ut till alla Sveriges kommuner under augusti till och med december månad 2015. Totalt besvarade 220 av 290 enkäten, varför inte alla kommuner finns listade.

Resultat i korthet av enkät till kommunerna:

  • I 6 av 10 kommuner får husägarna själva stå för snöröjningen och halkbekämpningen av de allmänna gångbanorna utmed tomtgränsen.
  • I 5 av 10 kommuner utför kommunerna så kallad norrlandsplogning i hela eller i vissa delar av småhusområdena. Norrlandsplogning innebär att snön plogas upp på gångbanorna det vill säga gångbanorna används som snöupplag.

Läs hela rapporten: Ansvar för snöröjning i Sveriges kommuner
Titta närmare på insamlad data: Enkätdata

Så här tycker Villaägarnas medlemmar:

  • 80 % av husägarna anser att det är en kommunal angelägenhet då allmänheten också kan utnyttja trottoaren.
  • 71 % av husägarna anser att kommunen kan utföra effektivare och bättre snöröjning och halkbekämpning än dem själva
  • 51 % av husägarna anser att det finns husägare som inte har tid eller möjlighet att snöröja och halkbekämpa trottoaren i tid pga. exempelvis ålderdom, arbete eller sjukdom.
  • 46 % av husägarna anser att trafiksäkerheten skulle bli högre då bristande snöröjning och halkbekämpning tvingar ut gående på trafikerade gator.

Läs hela rapporten: Ska husägare snöröja kommunal mark?

Läs Villaägarnas lagförslag: Förslag till ändring av lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning