Stora skillnader i avgift för sophämtning över landet 

Det är stora skillnader i avgifterna för hämtning av småhusägarnas avfall i landets kommuner. Dyrast är det i Sala där en husägare betalar 3 400 kronor om året för det vanligaste abonnemanget för sophämtning. Det är 2 450 kronor mer än i Trollhättan, där sophämtningsavgiften är lägst i landet.

En rad faktorer har analyserats i rapporten men varför avgifterna skiljer så mycket över landet är oklart. Det finns inte orsaker som kan motivera att kostnaderna skiljer sig mycket åt.

Lägre avgifter i storstäderna

Skillnaderna i avgifterna är stora både mellan länen och inom länen. Det enda tydliga mönstret är att avgiften i de tre storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm är relativt låga. Men även där skiljer det 400 kronor mellan dyra Göteborg och billiga Malmö.

En del av skillnaden skulle kunna vara att hushållen väljer dyrare alternativ i vissa kommuner, t.ex. för att man är mer miljömedveten och därmed villig att betala för en hög miljöstyrande taxa.

Avgifterna bör granskas

Bara misstanken att skillnaderna kan bestå i bristande effektivitet hos kommuner med hög avgift gör att skillnaderna borde analyseras mera.

Tabellerna visar vilka kommuner som har högsta respektive lägsta vanligaste avgift.

Kommuner med lägsta avgifter:

Trollhättan 950 kr
Kumla 990 kr
Hudiksvall 1 100 kr
Åmål 1 120 kr
Berg 1 270 kr
Hallsberg 1 270 kr
Burlöv  1 280 kr
Malmö 1 280 kr
Örebro 1 280 kr

 

Kommuner med högsta avgifter:

Sala 3 390 kr
Ljusnarsberg 3 310 kr
Kiruna 3 280 kr
Bjuv 3 280 kr
Lysekil 3 200 kr
Håbo 3 140 kr
Östra Göinge 3 060 kr
Osby  3 060 kr
Överkalix 3 010 kr
Ale 3 010 kr

 

* Undersökningen är uppdaterard genom att avgifterna för fyra kommuner har justerats: Bjuv, Nacka, Valdemarsvik och Vimmerby. Därför har avgifterna i fyra län ändrats; Östergötlands (Valdemarsvik), Stockholms (Nacka), Skåne (Bjuv) och Kalmar (Vimmerby). Korrigeringen av avgifterna påverkar även nästan alla kommuners rankning.

Mer information om Villaägarnas ståndpunkter om avfall: 

Kontakta Anna Werner, samhällspolitisk analytiker, 
076-818 49 15