Taxeringsvärden 2018

Taxeringsvärdena stiger med i snitt 25 procent för landets småhus 2018, visar en prognos som Villaägarnas Riksförbund låtit SCB ta fram. Nära 950 000 hushåll får därmed fastighetsskatten höjd med upp till ett par tusenlappar om året. I Vindelns kommun stiger taxeringsvärdena i snitt med 49 procent.

Småhusen omtaxeras vart tredje år. Villaägarna har låtit SCB ta fram en prognos över taxeringsvärdena 2018. Prognosen visar på dramatiska höjningar.

Knappt hälften (45 procent) av landets småhusägare ligger under maxtaket för fastighetsskatt. För alla dem innebär höjda taxeringsvärden oundvikligen högre fastighetsskatt.

Läs hela rapporten: Prognos över taxeringsvärden för småhus år 2018