Svenska hushålls värsta skadedjur 

Spansk skogssnigel, rådjur och mygg orsakar störst problem hos flest antal hushåll. Därefter kommer hare, grävling, kanin, älg, vildsvin och slutligen hjort. Det visar Villaägarnas enkätundersökning om skadedjur.

I 86 procent av hushållen uppger de boende att de har problem med spansk skogssnigel, den så kallade mördarsnigeln. Och i 74 procent av dessa hushåll anser man att problemen är mycket stora eller ganska stora.

Nästan lika många hushåll, 85 procent, har problem med rådjur. 53 procent av dessa hushåll uppger att de har ganska stora eller mycket stora problem. 53 procent har problem med mygg och bland dem uppger 23 procent av hushållen att problemen är mycket stora eller ganska stora.

Mördarsniglar vållar störst problem under maj till och med september. Rådjuren under mars till och med september. Mygg under juni, juli och augusti. Mördarsniglar och mygg är ett säsongsberoende problem, medan vilt är mer eller mindre ett problem under hela året.

Mindre än 500 kronor har de flesta hushåll lagt ut de senaste fem åren på mördarsniglar, rådjur och mygg. När det gäller övriga djur i undersökningen det vill säga vilt har en övervägande majoritet inte lagt ut några pengar alls.

Läs hela rapporten: Djur som förstör din trädgård