Anmälda villainbrott i Sverige 2016 

Risken att drabbas av villainbrott skiljer sig stort över landet i. Störst risk för inbrott löper den som bor i Solna. Där drabbades 4,6 procent av småhusägarna under 2016. Snittet för riket var 0,67 procent, visar en rapport från Villaägarna.

Villaägarnas rapport

Två tredjedelar av de 13 812 inbrott som polisanmäldes under 2016 begicks i Stockholms, Skåne eller i Västra Götalands län. Flest inbrott polisanmäldes i Stockholms stad. I förhållande till antal småhus låg Solna sämst till, 4,6 procent. I den takten tar det 22 år att gå igenom hela beståndet.

Läs hela rapporten här

Anmälda villainbrott i Sverige

Jämförelse mellan kommuner, mellan län och inom län.

Statistik per kommun

Statistik per län