Anmälda villainbrott i Sverige 2016 

Stor skillnad över landet i risken att drabbas av villainbrott. Villainbrotten har ökat med 52 % mellan 1996 och 2017. Störst risk för inbrott löper den som bor i Solna. Där drabbades 4,6 % av småhusägarna förra året. Snittet för riket var 0,67 %. visar en rapport från Villaägarnas Riksförbund.

Villaägarnas rapport

Två tredjedelar av de 13 812 inbrott som polisanmäldes under 2016 begicks i Stockholms, Skåne eller i Västra Götalands län. Flest inbrott polisanmäldes i Stockholms stad. I förhållande till antal småhus låg Solna sämst till, 4,6 procent. I den takten tar det 22 år att gå igenom hela beståndet.

Läs hela rapporten här

Anmälda villainbrott i Sverige

Jämförelse mellan kommuner, mellan län och inom län.

Statistik per kommun

Statistik per län

Talesperson och press

Lena Södersten är talesperson gällande rapporten och kan nås via lena.sodersten@villaagarna.se 

Här läser du vårt pressmeddelande som nyhet