Träd på tomt med sjöutsikt
Färgglada radhus med balkonger
Träd på tomt med sjöutsikt
Premium

Tomträtt - kan bli en dyr affär

Tomträtt eller friköpt tomt? En aktuell fråga för dem som riskerar kraftigt höjda boendekostnader när marktaxeringsvärden ökar och kommuner chockhöjer tomthyror. Men alla kan inte friköpa. Villaägarna arbetar för tak för tomträttshöjningar och rimliga priser för friköp.

Den som bor med tomträtt ”hyr” marken runt sitt hus av kommunen och betalar tomträttshyra, eller tomträttsavgäld som det heter i lagen. Systemet infördes för drygt 100 år sedan för att de som inte hade råd att köpa mark, skulle kunna skaffa sig ett eget hus. Idag finns omkring 40 000 småhus med tomträtt i landet där kommunen är fastighetsägare. Statens Fastighetsverk har också ett mindre antal tomträtter.

Skydd mot chockhöjning av hyran saknas

Problemet med tomträtt är att det inte går att förutse hyreshöjningar. Kraftigt stigande marktaxeringsvärden och varierande beräkningsgrunder i olika kommuner, har på flera håll i landet lett till chockhöjningar av tomträttshyran. I vissa fall blir kostnaden så hög att tomträttshavaren inte kan bo kvar – kommunerna tar inte hänsyn till enskilda hushålls betalningsförmåga.

I lagen finns inget skydd mot chockhöjda hyror och tomträtt har därför blivit en otrygg upplåtelseform. 

Friköpspris stiger snabbare              

Stigande marktaxeringsvärden gör det också möjligt att friköpa. Höjda taxeringsvärden slår igenom betydligt snabbare på friköpspriset än på tomträttshyran, som ligger fast tio eller tjugo år i taget.

Även om alla kommuner erbjuder friköp så är friköp en prisfråga – och skillnaderna är stora både vad gäller hur priset sätts och prisnivå. Dessutom har bankerna blivit mer restriktiva i sin kreditgivning och lånar inte alltid ut till friköp. Därmed kan den enskilde inte alltid välja friköp, även om han eller hon skulle vilja det.

Så här tycker Villaägarna

  • Villaägarna har länge drivit ett krav på en skyddslagstiftning när det gäller tomträtter för småhus och har medverkat i en statlig tomträttsutredning. Utredningen föreslår ett tak för hur hög tomträttshyran får bli, något som skulle ge ökad ekonomisk trygghet för många småhusägare. 
  • Villaägarna arbetar för att förslaget ska genomföras och kompletteras med en broms för kraftig markvärdestegring över tid. En sådan broms skulle också skydda småhusägare med tomträttshyra som understiger takbeloppet om kommunen plötsligt vill anpassa nivån till det föreslagna taket.
  • Villaägarna vill också införa en laglig rätt att friköpa marken. Friköpspriset måste ta hänsyn till att det endast finns en naturlig köpare av marken – tomträttshavaren som äger huset som står på marken. Villaägarna anser att 50 procent av marktaxeringsvärdet är rimligt.

Villaägarnas arbete ger resultat

Villaägarnas tomträttsarbete är och har varit framgångsrikt. Den statliga utredningen tillsattes på efter påtryckningar från oss och utredningens förslag är ett resultat av vårt arbete.

Vi har under åren också påverkat tomträttshyror och friköpspriser i Borås, Eskilstuna, Fagersta, Gällivare, Gävle, Göteborg, Hallstahammar, Jönköping, Karlstad, Kumla, Kungälv, Linköping, Luleå, Malmö, Mönsterås, Nykvarn, Sollentuna, Värmdö, Västervik, Västerås och Örebro. Halmstad är en kommun där tomrättsfrågan kom i fokus under 2017 när småhusägare fick höjningar på 600 procent.

Stöd Villaägarnas arbete

Ju fler vi är, desto starkare är vår röst. Tillsammans skapar vi tryggare och bättre boendevillkor för dig med eget hus. Läs mer och bli medlem i Villaägarna – redan idag!

Bli medlem