Tomträtt - en dyr affär

Tomträttslagen funkar inte på dagens bostadsmarknad. Vi måste komma bort från en ordning där stigande markpriser leder till chockhöjda tomträttshyror och gör det svårare att köpa sig fri.