deklarationsblankett
Gul Villa i grönskande område
Deklarationspapper

Tomträtter får för höga taxeringsvärden 2021

Nästa år är det allmän fastighetstaxering av småhus. Men eftersom hälften av alla tomträttsköp har rensats bort i förväg får tomträtterna för höga taxeringsvärden. Det leder till högre tomträttshyror och att det blir svårare att köpa sig fri framöver. Villaägarna kräver en lagändring.

Du som har tomträtt betalar en årlig tomträttshyra (avgäld) till kommunen. Förr var det ingen prisskillnad mellan tomträtter och ägda småhus, men i takt med att hyrorna ökat har det uppstått en värdeskillnad.

Den värdeskillnaden är lätt att förstå. Om den enda skillnaden mellan en tomträtt och ett ägt småhus är att tomträttshavaren måste betala 30 000 kr om året i hyra till kommunen för marken så är det naturligt att tomträtten har ett lägre marknadsvärde. Och om taxeringsvärdet ska spegla marknadsvärdet på ett rättvist sätt borde tomträtten förstås ha ett lägre taxeringsvärde än det ägda småhuset, men så är det inte.

Dessutom har den som bor med tomträtt ofta svårt att planera familjeekonomin med de kraftiga språngvisa hyreshöjningar som i många fall uppstår. Sannolikt bidrar även den otryggheten till en värdeskillnad mellan tomträtter och ägda småhus.

Behandlas som ägda hus – trots högre boendekostnader

Värdeskillnaden mellan tomträtter och ägda småhus slår inte igenom på taxeringsvärdet för tomträtter som den borde. Förklaringen är att tomträtter ska behandlas som ägda småhus enligt fastighetstaxeringslagen, trots att tomträttshavaren alltså har högre boendekostnader i form av en årlig tomträttshyra och trots att tomträtt är en otrygg boendeform.

Inför en fastighetstaxering delas landet in i cirka 9 400 värdeområden vid nästa års småhustaxering. Småhusen får taxeringsvärden utifrån riktvärden, som i första hand grundas på de köp som har skett i området. Men alla köp tas inte med när riktvärdet bestäms. Om Lantmäteriet bedömer att marknadsvärdet för en tomträtt avviker med mer än tio procent från ett likvärdigt småhus med äganderätt tas det köpet bort och påverkar inte riktvärdet i området.

Leder till för höga tomträttshyror och friköpspriser

Inför småhustaxeringen 2021 har Lantmäteriet tagit bort häften av alla tomträttsköp i förväg. Lantmäteriet följer då lagen, men tomträtterna får för höga taxeringsvärden. Eftersom kommunerna använder taxeringsvärdena på marken för att bestämma både tomträttshyror och friköpspriser så kommer dessa att baseras på för höga marktaxeringsvärden framöver. Det är inte rättvist.

Villaägarnas Riksförbund anser att det är fel att likställa tomträtter med ägda småhus vid fastighetstaxering och kräver lagändring.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.