Gul villa med mörk grund
Lagbok på båt
Gul villa med mörk grund

Se till att ändra lagen om ni ska börja med tomträtt igen

Västeråsmajoriteten gör blivande husägare en rejäl björntjänst genom att upplåta marken med tomträtt i stället för att sälja den.

Vi förstår att tomträtt kan framstå som en bra lösning till en början, men den är kortsiktig och bygger på okunskap.

Under den första tioårsperioden kan husägaren planera sina kostnader, för då är markhyran oförändrad. Men när avtalet ska skrivas om för nästa tioårsperiod och hyran kopplas till värdeutvecklingen på marken är det slut med tryggheten.

Förtvivlade tomträttshavare ringer Villaägarna

Vi möter ofta tomträttshavare som är förtvivlade när kommunen vill höja markhyran för nästa tioårsperiod med 20–30 000 kronor om året eller ännu mer. Och de fasar redan för vad som väntar nästa gång.

Idag bygger tomträtt i allt väsentligt på en lagstiftning från 1950-talet. Det har gjorts flera försök att ändra lagen genom åren, men utan resultat. I grunden handlar problemen om att tomträtten är utformad så att kommunen ska kunna tillgodogöra sig värdeutvecklingen på marken genom hyran. Idag har vi en helt annan prisutveckling än vi hade för 75 år sedan.

Idag är tomträtt en kassako för kommunen som hjälper till att finansiera övrig verksamhet. Det gör att kommunpolitiker gärna argumenterar för att kommunen måste få bättre avkastning på marken – och då måste markhyrorna höjas ännu mer.

Husägare måste skyddas mot orimliga hyreshöjningar

Villaägarna anser att tomträtt är en föråldrad upplåtelseform. Vi skulle helst se att den avvecklas helt.

Om tomträtt ska kunna bli den reform på bostadsmarknaden som Västeråsmajoriteten hoppas på så måste lagstiftningen först moderniseras kraftigt. Det krävs en bättre balans mellan parterna. Husägarna måste få ett nationellt skydd mot orimliga hyreshöjningar och möjlighet att planera sin ekonomi. Det behöver finnas en lagstadgad möjlighet att köpa loss marken.

Villaägarna uppmanar Västeråsmajoriteten att föra upp frågan till era partikamrater på riksplanet. Se till att vi får en tomträttslagstiftning på plats som är anpassad till dagens bostadsmarknad.

Till dess, avstå från att upplåta tomträtter för småhus och sälj marken till de blivande husägarna i stället.

Lena Södersten, förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund

Magnus Månson, ordförande, Västerås Allmänna Villaförening

 

Slutrepliken publicerades i VLT den 6 april. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.