Hustak villaområde
mäklare till salu
Kvinna använder miniräknare
Hustak villaområde

Att upplåta nya tomträtter är en dålig idé

Västerås kommun ska börja upplåta nya tomträtter för småhus igen. Det är unikt. Idag upplåter kommunerna i princip inga nya tomträtter eftersom det är ett osäkert sätt att bo i hus. Västerås kommun borde tänka om och sälja marken istället!

Det är bra att kommunpolitikerna i Västerås vill göra det möjligt att kunna bygga hus, men att börja upplåta tomträtter igen är fel väg att gå. Öka utbudet och sälj marken istället. Det är en mycket bättre lösning och betydligt tryggare för husägarna över tid.

Tomträtt är inte en bra modell. Det vet Västeråsarna. Sedan 2010 har 3 425 familjer köpt sig fria från osäkerheten med tomträtt. Då hade Västerås 5 625 tomträtter mot cirka 2 200 idag. Det är en nedgång med 60 %. Den talar för sig själv.

Att äga marken ens hus står på är trygghet

Tomträtt är dåligt anpassat till dagens bostadsmarknad. Problemet är att det är så svårt att planera sin ekonomi när man inte äger marken. Markhyran (avgälden) kan mycket väl höjas med 20–30 000 kronor om året. Eller ännu mer. Det är jättetufft, särskilt i dagens kostnadsläge med höga räntor, inflation och höga energipriser.

Och om husägaren inte accepterar kommunens höjning blir han eller hon stämd till domstol.

Vi har mött så många tomträttshavare som har blivit chockade när de insätter hur mycket deras markhyra kommer att bli och ifrågasätter om de kan bo kvar.

Då blir tomträtter en skuldfälla för boende

Även om kommunen tillåter dem att friköpa marken så är det inte säkert att den möjligheten finns ändå. Det är inte ovanligt att banken säger nej till att man lånar mer eller att amorteringskravet sätter käppar i hjulet.

Då sitter husägaren fast och tomträtten blir lite av en skuldfälla.

I grunden beror problemet med tomträtt på att markhyran är kopplad till värdeutvecklingen på mark. Att höjningarna blir så stora vid ett tillfälle beror på att markhyran är oförändrad tio eller tjugo år i taket.

Så har det varit sedan 50-talet när lagstiftningen ändrades. Innan dess var tomträtt ett sätt att göra egnahemsägande möjligt. Det ändrades på 50-talet. Då var markvärdeutvecklingen en helt annan.

Villaägarna vill avveckla tomträtterna

Det har gjorts flera försök att ändra lagen genom åren, men det har inte fungerat. Senast föreslog en statlig utredning 2012 ett tak för hyreshöjningarna, men det förslaget har inte heller gått igenom. Man kan jämföra med den gamla fastighetsskatten som var kopplad till prisutvecklingen på småhus. Den fick ett tak, men det finns inget tak för tomträtter.

Husägaren är istället beroende av sin kommuns regler. Kommunerna gör olika. Och plötsligt börjar de kommunpolitiker som nu ser tomträtt som en möjlighet att bygga fler småhus att argumentera för att kommunerna måste få bättre avkastning på marken – och då måste markhyrorna höjas ännu mer.

Villaägarna vill avveckla tomträtterna. Så länge tomträtt finns kvar behöver lagen kompletteras med ett tak som skyddar mot orimliga höjningar.

ärför uppmanar vi Västerås politiker att tänka om. Låt Västeråsarna bygga hus, men sälj marken i stället. 

Lena Södersten, förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund

Debattartikeln publicerades i VLT den 18 mars.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.