Plockar ut kort ur plånbok
Gul villa med mörk grund
Gul villa med mörk grund

Informera tomträttshavarna och gör friköp möjligt

År 2021 höjs taxeringsvärdena för småhus. Villaägarna uppmanar kommunerna att i god tid informera sina tomträttshavare om hur de påverkas och ge dem möjlighet att köpa sig fria från otryggheten med tomträtt.

Tomträtt gjorde egnahemsägande möjligt i början av 1900-talet, men är numera otryggt eftersom markhyran (avgälden) till kommunen och friköpspriset är kopplad till värdeutvecklingen på mark. I praktiken till taxeringsvärdet på marken.

Höjda taxeringsvärden påverkar hyran och friköpspriset

Nästa år är det åter fastighetstaxering av småhus och då höjs taxeringsvärdena igen. En sak vet vi, höjningarna blir stora 2021. Framför allt på marken. Det har Villaägarna fått förhandsinformation om.

Höjda taxeringsvärden på marken slår igenom på hyran när den justeras nästa gång. Det kan ligga flera år fram i tiden eftersom hyran enligt lag är oförändrad i minst tio år. Men friköpspriset höjs mycket snabbare. Vissa kommuner höjer friköpspriset redan 2021, medan andra avvaktar till 2022.

Kommunen måste ge fullständig information om tomträtter

Det är svårt att planera din ekonomi när du har tomträtt. Av erfarenhet vet vi att det är först när kommunen vill höja hyran som tomträttshavaren får veta vad det kostar att köpa marken. Då kan priset ha gått upp så mycket att friköp inte längre är möjligt. På senare år har bankerna även blivit mer restriktiva med att låna ut till friköp.

Kommunen äger marken och bestämmer vilka regler som gäller. Problemen skulle delvis kunna åtgärdas om kommunen såg till att informera tomträttshavarna löpande, i synnerhet inför en fastighetstaxering.

I september skickar Skatteverket ut deklarationsblanketter till småhusägarna inför småhustaxeringen. Då borde kommunen gå ut med personlig information till alla tomträttshavare om hur och när höjda taxeringsvärden påverkar dem. Möjlighet att beräkna sin kostnadsökning på hemsidan är ett bra komplement, men det räcker inte med att informationen bara finns där.

Vad kostar det att köpa sig fri med nya taxeringsvärden jämfört med dagens taxeringsvärden? När börjar kommunen använda de nya taxeringsvärdena för att räkna ut friköpspriset? Hur mycket skulle hyran höjas om den fastställs med 2021 års marktaxeringsvärden? Sådana frågor behöver tomträttshavaren få svar på för att få en känsla för hur boendekostnaderna kommer att utvecklas framöver och kunna ta ställning till alternativen.

Sätt rimliga friköpspris och avveckla tomträtterna

Tomträtt är otidsenligt. Det är betydligt tryggare att äga tomten som huset står på. Sätt friköpspriset till 50 procent av marktaxeringsvärdet och avveckla tomträtterna. Låt inte nya taxeringsvärden slå igenom 2021 den här gången utan ge tomträttshavarna tid att köpa sig fria. Förhoppningsvis kan de intäkter som försäljningarna ger placeras på ett sätt som gynnar alla, utan att enskilda kommer i kläm.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.