Gult trähus på gata under hösten
Kvinna använder miniräknare
Kvinna använder miniräknare

Dyrare tomträtter i Göteborg riskerar driva på utflyttningen

De senaste åren har trenden varit att barnfamiljer flyttar ut från Göteborg till framför allt kranskommunerna och att unga vuxna har flyttat in. Det skriver alliansen i budgeten för 2022.

Att barnfamiljer flyttar från Göteborg och bosätter sig i andra kommuner i regionen och att flyttnettot är negativt borde bekymra Göteborgs kommunpolitiker, oavsett partifärg. Enligt stadsledningskontorets statistik var underskottet 3 100 personer i fjol. 

Göteborg enda kommun i regionen med tomträtt 

Göteborgsregionen motsvarar ungefär Göteborgs lokala bostadsmarknad. Det kan finnas olika skäl till att man vill flytta från storstan till en kranskommun, men i ett avseende står Göteborg ut på ett negativt sätt. I Göteborg har 9 000 småhusfamiljer en tomträtt och det är unikt. De andra kommunerna i regionen har inga tomträtter för småhus. Köper man ett småhus där äger man både man hela fastigheten och får en helt annan kontroll över hushållsekonomin. 

När man bor med tomträtt är det svårt att planera sina kostnader eftersom tomträttsavgälden är kopplad till taxeringsvärdet på marken och taxeringsvärdena har stigit kraftigt över tid. Avgälderna höjs dessutom vart tionde eller vart tjugonde år, vilket bidrar till att höjningarna blir stora. Friköpspriset är också kopplat till taxeringsvärdet. 

Svårt förutse chockhöjd tomträttsavgäld 

I somras rapporterade GP till exempel om en barnfamilj i Skår som får tomträttsavgälden chockhöjd med 2 000 kronor i månaden, från 27 500 kronor om året till knappt 51 200. Hur ska husägaren kunna förutse en sådan höjning? Familjens alternativ för att undgå höjningen är att köpa marken, men det skulle kosta nästan 2,8 miljoner och mäklaren avråder eftersom det är väldigt osannolikt att de skulle få igen pengarna vid en eventuell försäljning.  

Så vad ska de och andra småhusfamiljer göra, flytta? Hur ska man klara en kraftig avgäldshöjning och kunna bo kvar i huset som pensionär när inkomsterna sjunker? Då är det dessutom extra svårt att låna till friköp. 

Stigande småhuspriser gör tomträtten dyrare 

Det finns en uppenbar risk att tomträtterna blir dyrare framöver.  

Villapriserna har stigit kraftigt under pandemin, med 24 procent hittills i Göteborg enligt Svensk Mäklarstatistik. Den prisökningen kommer, om det inte blir ett stort prisfall i närtid, att resultera i kraftigt höjda taxeringsvärden på småhus i Göteborg vid nästa fastighetstaxering som är 2024. Hur stor höjningen blir vet vi inte än eftersom det är prisnivån 2022 som bestämmer taxeringsvärdena 2024.  

Kommunpolitiker pekar gärna på lagstiftaren för att kunna skjuta problemet ifrån sig. I stället för att lösa det själv. 

Göteborg borde sänka friköpspriset och se över avgälderna 

Villaägarna uppmanar Göteborgs kommun att sänka friköpspriset och se över avgälderna. En variant är att göra som Stockholms stad har gjort, det vill säga sätta två tak för avgäldshöjningarna, ett procentuellt och ett i kronor. Men avpassat för Göteborg. Låt den nya avgälden slå igenom stegvis. 

Prioritera att lösa tomträttsfrågan. Annars finns det en risk att fler barnfamiljer väljer att flytta från Göteborg. 

 

Lena Södersten, förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund 

Mart Saar, ordförande, Villaägarna Göteborg 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.