Stå upp för äganderätten Timbro

Timbros Fredrik Kopsch vill att marken som upplåts med tomträtt ska auktioneras ut till högstbjudande. "Effekten blir att slänga ut tomträttshavarna från sina hem om de inte klarar hyreshöjningarna" konstaterar Lena Södergren, förbundsjurist på Villaägarna, i en slutreplik om de extremhöjda avgifterna för två tomträtter på Drottningholm.

Auktionera ut tomträttsmarken till högstbjudande. Det föreslår Fredrik Kopsch, Timbro, i en replik (SvD Debatt 19/4).

Eller annorlunda uttryckt, släng ut tomträttshavarna från sina hem om de inte klarar hyreshöjningarna. För det blir effekten.

Det är bara det allmänna som kan upplåta tomträtt, dvs i huvudsak stat och kommun. Detta på grund av tomträttsinstitutets speciella natur. Men tyvärr är det inte förbjudet att överlåta tomträttsmarken till en annan privat aktör än tomträttshavaren även om det är ytterst sällsynt att så sker. Lagstiftaren har i förarbetena utgått från att det saknas praktiskt behov av ett sådant förbud.

Men ett sådant förbud behövs.

År 2000 sålde dåvarande statliga Assidomän ett antal tomträttsfastigheter i Ängelholm till ett privat bolag. Privata bolag har såklart inget intresse av att ta bostadssociala hänsyn utan kan maximera avgälderna. Det var precis vad som hände. I Ängelholm fick tomträttshavarna chockhöjda tomträttsavgälder när de omreglerades 2008. För den husägare som drabbades hårdast höjdes avgälden från cirka 8 500 om året till 105 000 kronor per år. Och det var 2008.

Men Statens fastighetsverk går hårdhänt fram och tar ut så hög markhyra de bara kan, samtidigt som de vägrar friköp

Men som väl är bryr sig kommunpolitiker inte bara om kommunkassan utan måste också ta hänsyn till de människor som bor i husen. Annars blir de inte omvalda. Därför maximerar kommunerna inte avgälderna. Men Statens fastighetsverk går hårdhänt fram och tar ut så hög markhyra de bara kan, samtidigt som de vägrar friköp. Just nu kommer en familj på Drottningholm som står inför en hyreshöjning från 55 000 kr till 183 750 kronor om året i kläm.

Det tycker Villaägarna är orimligt. Därför vill vi ändra lagen.

Det Timbro egentligen argumenterar för är marknadshyror. Här haltar lagstiftningen. Vanliga bostadshyresgäster har ett lagstadgat skydd mot marknadshyror medan den som har sitt hus på kommunens eller statens mark är beroende av att det allmänna tar bostadssociala hänsyn och inte låter markvärdeutvecklingen slå igenom på hyrorna.

I grund och botten står två äganderätter mot varandra. Kommunen eller staten äger marken medan tomträttshavaren äger huset.

Lite oväntat är det ändå att Timbro inte står upp för den privata äganderätten.

Lena Södersten, förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund

Slutrepliken publicerades i SvD 20 april 2023

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.