Händer håller i sedlar
Gul Villa i grönskande område
Gul Villa i grönskande område

Tomträttshavare borde inte betala fastighetsavgift för kommunens mark

Småhusägare med tomträtt har sitt hus på kommunens mark och betalar tomträttshyra för det. Trots att kommunen är markägare måste husägaren dessutom betala fastighetsavgiften för marken. Det vill Villaägarna ändra på.

Arrende påminner om tomträtt. I båda fallen står småhuset på någon annans mark. Tomträtt används normalt för permanentboende medan arrende är vanligare för fritidshus. Men skattereglerna skiljer sig åt. Tomträttshavaren betalar fastighetsavgift både för huset och för marken, högst 8 524 kronor för 2021, medan arrendatorn inte betalar mer än ett halvt takbelopp för huset, det vill säga 4 262 kronor. Vid arrende är det i stället fastighetsägaren som står för fastighetsavgiften för tomtmarken.

- Vi på Villaägarna tycker att man borde behandla tomträttshavare och arrendatorer på samma sätt, det vill säga fastighetsavgiften för marken borde betalas av markägaren i båda fallen, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna. 

Taxeringsvärden för tomträtter blir för höga

Nu vill Socialdemokraterna i Stockholm gå till val på att ersätta fastighetsavgiften med en kommunal fastighetsavgift. Beslut om det ska tas vid partikongressen i november.

- En progressiv fastighetsskatt skulle innebära stora skattehöjningar på många håll. Det skulle slå extra hårt mot tomträttshavare eftersom höjda taxeringsvärden inte bara leder till skattehöjningar utan även betyder att tomträttshyran till kommunen stiger och att det blir dyrare om du vill köpa loss marken, säger Lena Södersten.

Villaägarna vill ändra lagen

Förklaringen till att tomträttshavare måste betala fastighetsavgift även för kommunens mark är att lagen behandlar tomträtter på samma sätt som ägda småhus.

Så är det också när Skatteverket sätter taxeringsvärden på småhus. Lagen tar inte hänsyn till att det finns en värdeskillnad mellan tomträtter och ägda småhus. Det gör att en tomträtt och ett likadant ägt småhus får samma taxeringsvärde trots att tomträttshavaren måste betala 30 000 kronor om året i hyra för marken till kommunen, vilket du som äger både huset och marken inte behöver göra.

- Effekten blir att taxeringsvärdena för tomträtter blir för höga. Villaägarna har flera gånger skrivit till regeringen om detta, men de har inte velat ändra lagen, säger Lena Södersten.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.