Tomträttsavgälder för småhus

Ärendet är dåligt berett. Politikerna i exploateringsnämnden har inte haft konsekvenserna av förslaget klara för sig vid beslut på grund av att exploateringskontoret har använt gamla taxeringsvärden för konsekvensberäkningarna.

Med gällande marktaxeringsvärden 2015 blir de genomsnittliga höjningarna större, betydligt fler slår i taket redan 2015 och betydligt färre får avgäldssänkningar. Dessutom saknas en analys av hur förslaget slår när marktaxeringsvärdena stiger, vilket förväntas ske redan 2018. Villaägarna kräver att de rödgröna står för sitt vallöfte och hemställer att förslaget återförvisas till exploateringskontoret.

Läs hela remissvaret: Tomträttsavgälder för småhus