Anvisade elavtal 

Förbundet är överlag positivt till de föreslagna förändringarna, men vill gå längre. Möjligheterna att upphandla avtalsformen anvisad elhandlare bör utredas mer grundligt. Alternativt bör det övervägas en lagstiftning om att upphandlingen av anvisad el bör ske på samma marknadsmässiga sätt som upphandlingen av nätbolagens förlustel.

Läs hela remissvaret: Anvisade elavtal från Miljö- och energidepartementet (2016-03-11)