Systemgränser och primärenergifaktorer samt begränsning av installerad eleffekt

Begränsning av installerad eleffekt

Det orimliga med ambitionen att vilja begränsa eleffektanvändningen för uppvärmning i en NNE-byggnad är att effektbehovet för uppvärmning redan är lågt tack vare utformningen av klimatskalet.

Villaägaren ansluter vanligtvis sin fastighet till elnätet och betalar en avgift till elnätsbolaget som varierar beroende på huvudsäkringens storlek. Att det sedan ska vara förbjudet att använda den tillhandahållna eleffekten till uppvärmning av NNE-huset eller tappvarmvattnet samtidigt som det är tillåtet att använda eleffekten för laddning av elbilar, användning av torktumlare, brödrost eller hårtork är högst orimligt. Ambitionen att vilja reglera eleffektanvändningen kompliceras ytterligare när det dessutom handlar om el som genereras på den egna fastigheten.

Systemgränser och primärenergifaktorer

Kritikpunkter från tidigare lämnat remissvar daterat 2017 02 20 kvarstår.

Läs hela remissyttrandet: Extra remiss - Förslag till ändrade regler i BBR och BEN 

Svarsfil - Förslag till ändrade regler i BBR och BEN

Läs föregående remiss gällande förslag till ändrade regler i BBR och BEN