Nya regler för elnätsföretagen inför 2020-2023

Priserna i elnäten har stigit kraftigt det senaste decenniet, till följd av en svag reglering. Bolagen har velat förklara detta med höjda investeringar. EI:s rapport visar att investeringarna endast i mycket liten utsträckning kan motivera dessa prisökningar. Förbundet har länge efterfrågat ett regelverk som skyddar kunderna från monopolprissättning.

Positivt med en mer detaljerad reglering

Förbundet välkomnar en mer detaljerad reglering av intäktsramarnas fastställande, och att ytterligare regler för hur avkastningen ska beräknas bör fastställas i förordning. Att i så stor utsträckning som möjligt detaljreglera kalkylräntan är nödvändigt för att undvika monopolprissättning. EI:s förslag är ett steg på vägen att skapa ett fungerande kundskydd på denna monopolmarknad.

Läs hela remissvaret: Energimarknadsinspektionens rapport, Nya regler för elnätsföretagen inför 2020-2023