Delningsekonomi – på användarnas villkor

Ur ett boendeperspektiv är delningsekonomi egentligen inte någon ny företeelse. Människor har i alla tider delat och lånat av varandra, inte minst då hushållen var mer självförsörjande och i behov av att låna eller hyra maskiner och redskap till jordbruket och självhushållningen.

Det nya är att olika digitala plattformar gör det möjligt att dela tjänster och produkter inom ett större geografiskt område, inte bara med kända grannar i närområdet.

Att sälja enklare småjobb är emellertid något helt annat än att hyra ut fast egendom, så som framgår i punkt 6.5.1 i utredningen.

Läs hela remissvaret: Delningsekonomi - på användarnas villkor