Man som bläddrar i lagbok
Man som bläddrar i lagbok

Remissyttranden

Villaägarnas Riksförbund är en given remissinstans när det gäller beskattningsförslag och andra frågor som rör villkoren för att äga och bo i småhus.

Remissyttranden 2024

Remissyttranden 2023

Remissyttranden 2022

Remissyttranden 2021