Stefan Löfven avvisar förslag om ny fastighetsskatt

Inför höstens partikongress vill flera av Socialdemokraternas tunga partidistrikt att partiet ska gå till val på att återinföra fastighetsskatten, men nu har Stefan Löfven satt ner foten. Det blir ingen ny fastighetsskatt, skriver han på Facebook. Villaägarna välkomnar Löfvens besked, men kommer att ha fortsatt fokus på frågan fram till valet.

Under mandatperioden har Socialdemokraterna kunnat behålla regeringsmakten, men i många frågor tvingats driva en politik som partiet i grund och botten inte gillar. Exempelvis avskaffandet av värnskatten. Nu finns det ett tryck inom partiet att göra en vänstersväng. Vid partikongressen i november beslutar de 350 ombuden vilken politik partiet ska gå till val på. Och då har fastighetsskatten seglat upp som en möjlig valfråga.

Villaägarna har granskat förslagen om fastighetsskatt

Först ut var Stockholmsdistriktet som vill återinföra en ”progressiv fastighetsskatt” i stället för dagens kommunala fastighetsavgift. Med ”progressiv fastighetsskatt” menas att taket i fastighetsavgiften ska tas bort. I motionen framhåller distriktsstyrelsen bland annat att det är en fördel att fastigheter, till skillnad från människor och kapital, inte kan flytta till skatteparadis. Det gör skatten till en säker inkomstkälla för staten.

Villaägarna har tidigare räknat på vad ett sådant förslag skulle innebära. Om man skulle lyfta bort taket för fastighetsavgiften som i år ligger på 8 524 kronor skulle skattetrycket för landets småhusägare ökar från 16 till 31 miljarder kronor. Ett hus taxerat till 3 miljoner kronor skulle få en fastighetsavgift på 22 500 kronor. Det skulle drabba många människor med helt normala inkomster.

Distriktsstyrelsen i Göteborg vill också ersätta den kommunala fastighetsavgiften med en statlig fastighetsskatt. Samtidigt vill de på något sätt knyta ett tak för skatten till årsinkomsten. I motionen skriver distriktsstyrelsen att ”en vanlig kritik mot en fastighetsskatt är att den skulle tvinga vissa att lämna sina hem, ofta hem som har ett högt sentimentalt värde”. Göteborgsdistriktet vill också utreda möjligheten att beskatta exempelvis fritidshus och bostäder som hyrs ut hårdare än permanentboende.

Partidistriktet i Skåne har ännu inte behandlat de cirka 300 motioner som kommit in, utan det sker först i augusti. Men redan nu står det klart att distriktsstyrelsen vill se en långtgående skattereform som bygger på samma principer som skattereformen i början av 90-talet, med lägre skatter på arbete och skärpt kapitalbeskattning. Distriktsstyrelsen vill också att ”skattepolitiken används för att motverka och begränsa de negativa fördelningseffekter som följer av de höjda tillgångspriser som bland annat beror på en expansiv penningpolitik med låga räntor”.

Fastighetsskatten ingen valvinnare

Men nu har Stefan Löfven satt ner foten på Facebook. ”Vi ska inte ha någon ny fastighetsskatt”, skriver han och fortsätter. ”Vanligt folk ska aldrig behöva oroa sig för att behöva gå från hus och hem om det område de bor i blir populärt. Det är ett faktum att inga pensionärer, snickare, handelsanställda, undersköterskor eller vårdbiträden får mer pengar på kontot för att nya grannen köpt dyrt.”

Kraven att partiet ska gå till val på återinförd fastighetsskatt har uppenbarligen stressat S-ledningen. Det är naturligt. I sina memoarer skriver Göran Persson att partiet förlorade valet 2006 på grund av fastighetsskatten. Det är mot den bakgrunden man får se Stefan Löfvens besked.

Men än är sista ordet inte sagt. Vilken väg partiet ska gå beslutas på partikongressen i november. Det är inte osannolikt att det ändå blir en strid om detta på kongressen. Partiets vänsterfalang har nämligen uttalat att de kommer att fortsätta driva frågan. Samtidigt som vi välkomnar Löfvens besked idag är vi på Villaägarna inte lugna förrän beslut fattats på partikongressen.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.