Miniatyrträhus och mynt i staplar
Hus och pengar

Felaktigt taxeringsvärde för småhus påverkar fastighetsskatten

Småhusen fick nya taxeringsvärden 2021. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet, men det stämmer inte för det enskilda småhuset. Vid förra årets fastighetstaxering var genomsnittsfelet 21 procent. Det visar beräkningar som SCB gjort på uppdrag av Villaägarna.

Småhusen får nya taxeringsvärden vart tredje år, senast 2021. Taxeringsvärdena ska enligt lag motsvara 75 procent av marknadsvärdet två år före taxeringsåret. 2021 års taxeringsvärden ska alltså motsvara prisnivån 2019.

SCB har, på uppdrag av Villaägarna, jämfört försäljningspriset för 61 757 överlåtelser av småhus som gjordes under 2019 med det taxeringsvärde som dessa småhus fick 2021. SCB har sedan beräknat den absoluta avvikelsen från köpeskillingskoefficienten (köpeskilling i förhållande till taxeringsvärde) på 1,33.

Räknat fel på nästan en halv miljon

I en perfekt värld skulle det individuella taxeringsvärdet för dessa småhus motsvara 75 procent av försäljningspriset för vart och ett av dem. SCB:s beräkningar visar emellertid att vissa småhus får för högt taxeringsvärde, medan andra får för lågt värde. Det genomsnittliga felet är 21 procent, vilket motsvarar 438 830 kronor.

Allra störst är snittfelet i Jokkmokk, med 53 procent. Beloppsmässigt är taxeringsvärdefelet störst på Lidingö med 961 203 kronor.

Påverkar fastighetsskatten - Kinda värst drabbad

Fastighetstaxering av Skatteverket med hjälp av en statistisk metod och bygger på schabloner. Taxeringsvärdena används bland annat för att beräkna fastighetsskatten.

I 153 av landets 290 kommuner slår felet igenom på fastighetsskatten för ett genomsnittligt småhus. Allra mest i Kinda, med 3 038 kronor.

- Fastighetstaxering är en schabloniserad massvärdering. Taxeringssystemet är inte ett lämpligt underlag för att beräkna skatt. För de småhus som ligger under taket för fastighetsskatten är det såklart extra känsligt att skatten beräknas på ett felaktigt taxeringsvärde, säger Daniel Liljeberg, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Påverkar även tomträtter

Taxeringsvärdena används också för att beräkna tomträttsavgälder och friköpspriser.

- Det innebär att en del tomträttshavare får betala för hög avgäld och andra för låg. Samma sak gäller friköpspriset. En del kommuner räknar till och med upp den enskilda tomträttens taxeringsvärde till marknadsvärdet när de bestämmer avgälden och då finns det ju inga säkerhetsmarginaler, säger Daniel Liljeberg.

Metod

SCB:s beräkningar grundas på de 61 757 överlåtelser av småhus med typkod 220 som ingick i SCB:s fastighetsprisstatistik för 2019, med andra ord typkod 220 som gäller bebyggda småhus för permanent boende och fritidshus. Det motsvarar 92 procent av totalt 67 357 köp.
Urvalet består av överlåtelser där en fastighet, en taxeringsenhet, en värderingsenhet byggnad och en värderingsenhet mark ingår i respektive överlåtelse, samt att taxeringsenheten som ingår i överlåtelsen är jämförbar mellan 2020 och 2021 års fastighetstaxering.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.