Gult betonghus på gata
Hus och pengar
Gult betonghus på gata

Kraftigt höjda taxeringsvärden 2024 blir skattesmäll för vissa hushåll

Trots prisraset på bostadsmarknaden 2023 höjs taxeringsvärden på småhus med cirka 30 procent 2024. Det kommer kosta för husägare som ligger under taket för fastighetsavgiften och tomträttshavare.

Det blir kraftigt höjda taxeringsvärden för småhus nästa år när det är dags för fastighetstaxering igen. I snitt ökar taxeringsvärdena med 30 procent i hela landet. Allra mest i Jämtlands och Gotlands län där taxeringsvärdena ökar med cirka 40 respektive 37 procent. Hur mycket taxeringsvärdet ökar i ditt län hittar du i listan längre ner. 

Taxeringsvärden på pristopp blir kostsamt för vissa

Det har skett en kraftig uppgång av huspriserna över tid, framför allt under pandemin. Efter Rysslands invasion av Ukraina förra året började huspriserna sjunka under 2022. Sedan har nedgången fortsatt i år. Men den prisnedgång som sker 2023 kommer inte att påverka taxeringsvärdena nästa år utan slår igenom först vid den fastighetstaxering som görs 2027.

Det beror på att det finns en eftersläpning i systemet. Taxeringsvärdena 2024 ska spegla den genomsnittliga prisnivån två år före taxeringsåret, alltså prisnivån för bostäder år 2022. Det betyder att nedgången under 2022 delvis kommer att slå igenom, men den prisnedgång som sker i år kommer inte att påverka taxeringsvärdena överhuvudtaget.

- Det gör att den kommunala fastighetsavgiften för de som ligger under taket kommer att beräknas på ett taxeringsvärde som är ”för högt”, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna.

I värsta fall kan tomträttshavarna få sin markhyra för nästa 10- eller 20-årsperiod fastställd på en pristopp

De husägare som har en tomträtt är extra känsliga när taxeringsvärdena stiger. Det beror på att kommunerna normalt använder taxeringsvärdena på marken för att beräkna markhyran (avgälden) till kommunen och friköpspriset. Det finns dessutom inget hyrestak för tomträtter som det gör för den kommunala fastighetsavgiften.

Vi befinner oss i ett högt kostnadsläge med inflation, höga energipriser och höga räntekostnader. Hushållen är hårt trängda. Många husägare är högt belånade. Det finns en osäkerhet kring hur priserna kommer att utvecklas framåt.

- Med den prisutveckling som har skett över tid måste man räkna med kraftigt höjd markhyra för tomträtter. I värsta fall kan tomträttshavarna få sin markhyra för nästa 10- eller 20-årsperiod fastställd på en pristopp. Det blir också dyrare att friköpa. Villaägarna uppmanar kommunerna att anpassa sina regler, till exempel sätta ett tak för höjningarna, säger Lena Södersten.

Närhet till vindkraft kan ge sänkta taxeringsvärden

Närhet till vindkraft kommer att kunna ge sänkt taxeringsvärde. Det är nytt för den här taxeringen.

Vindkraftverk ger negativ påverkan på fastighetspriserna i de värdeområden där de ligger, men för att fånga upp att de fastigheter som ligger närmast och drabbas av ännu större negativ värdepåverkan än dem som ligger längre ifrån vindkraftverken, kan nu värdet justeras ned särskilt för dessa.

Ett småhus som har fri sikt mot vindkraftverk som ligger högst 1 000 meter från huset kommer att kunna få sänkt taxeringsvärde. Sänkningen kan bli 5–10 procent beroende på avståndet mellan huset och vindkraftverket och vindkraftverkets totala höjd. Detta enligt det förslag Skatteverket nu har skickat ut på remiss. Förslaget bygger på den analys som Lantmäteriet som har gjort.

- Lantmäteriets förslag är ytterligare ett kvitto på att närheten till vindkraft påverkar huspriset negativt. Påståenden om motsatsen saknar förankring i verkligheten, säger Lena Södersten.

Lantmäteriets analys ligger i linje med vindkraftsutredningens förslag om intäktsdelning och rätt till inlösen. Något som visades i den studie som professorerna Hans Wilhelmsson och Mats Westlund vid KTH har gjort på uppdrag av Villaägarna och som med eftertryck visar att närhet till vindkraftverk orsakar värdenedgång för småhusfastigheter

Så går taxeringen till

Fastighetstaxering sker var tredje år. Varannan gång är det allmän fastighetstaxering, varannan gång förenklad fastighetstaxering. 2024 är det en förenklad fastighetstaxering-

Det är ca 2 450 000 småhus som berörs av taxeringen. 2 400 000 får ett förslag till nytt taxeringsvärde och behöver kolla att uppgifterna är riktiga. 50 000 måste fylla i en fastighetsdeklaration.

Taxeringstidpunkter att komma ihåg

11 september – Skatteverkets e-tjänst öppnar. Den som har en digital brevlåda får en länk. Det gäller de som skaffat en digital brevlåda senast den 1 september.

20 september – Pappersdeklaration och informationsblad skickas ut

1 november – Sista dagen att deklarera

Juni 2024 – Beslut om nytt taxeringsvärde skickas ut.

Så mycket höjs taxeringsvärdet 2024 där du bor

Tabellen visar taxeringsvärdeutvecklingen för riket och länen 2024.

Län

Beståndsförändring %

Antal

Jämtland

40

44837

Gotland

37

19612

Västerbotten

35

68446

Dalarna

34

93242

Skåne

33

256355

Södermanland

32

66472

Stockholm

31

301972

Halland

31

87273

Kalmar

30

77362

Västmanland

30

54209

Gävleborg

30

72742

Kronoberg

29

47733

Värmland

29

76844

Örebro

29

63220

Uppsala

28

73216

Östergötland

28

90887

Jönköping

27

79445

Västra Götaland

27

344658

Norrbotten

27

69630

Västernorrland

26

63547

Blekinge

25

46025

Totalt

30

2097727

Källa: Lantmäteriet

Nyheten publicerades först i Dagens industri den 10 maj 2023

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.