Vad vill Vänsterpartiet med fastighetsskatten?

I torsdagens utfrågning med Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar påstår hon att Vänsterpartiet vill införa fastighetsskatt för småhus värda mer än 10 miljoner kronor. Det bör tas med en rejäl näve salt, anser Villaägarna.

Beskedet lät till en början positivt i förhållande till vad Vänsterpartiet tidigare krävt. Men tyvärr måste detta tas med en rejäl näve salt.  

Vill införa statlig fastighetsskatt

Vänsterpartiet vill införa en statlig fastighetsskatt ovanpå den kommunala ”avgiften” som maximalt uppgår till 8874 kr per år. Den nya skatten ska uppgå till 1,5 % av taxeringsvärdet över 5 miljoner kronor och till 2,5 % på taxeringsvärden över 7 miljoner kronor.  

Om man har ett småhus i Sollentuna värt 9 miljoner kronor är taxeringsvärdet 6,75 miljoner kronor. Det betyder att skatten blir 8874 kr plus 1,5 % av 1,75 miljoner kronor dvs. 26 250 kr. Totalt 35 124 kr per år.  

Vi pratade ingående med Vänsterpartiets ekonomiska talesperson Ali Esbati den 30 maj i år och han bekräftade dessa siffror.

Nooshi Dadgostar påstår alltså att man bara vill höja fastighetsskatten när marknadsvärdet överstiger 10 miljoner kronor – vilket får en att tro att man vill höja skatten för taxeringsvärden över 7,5 miljoner kronor. Samtidigt säger Ali Esbati att fastighetsskatten ska höjas vid taxeringsvärden från  5 miljoner. Hur hänger det ihop?   

Taxeringsvärde över 5 miljoner ger skattehöjning

För att göra ett något komplicerat resonemang enkelt. De taxeringsvärden vi nu har är från 2021, men motsvarar prisnivån 2019. Sedan dess har priserna stigit. Detta vill Vänsterpartiet tillgodoräkna sig i sin valrörelsekommunikation. 

Men en sak är ofrånkomlig. Har man ett taxeringsvärde just nu som är över 5 miljoner kronor så får man en skattehöjning av Vänsterpartiet. Det bekräftar Nooshi Dadgostar genom att säga att partiet inte har ändrat sin politik. 

Men 2024 får man ett högre taxeringsvärde och då skjuts även Vänsterpartiets gräns för fastighetsskatt uppåt. Det vill Vänsterpartiet redan nu framhålla för att minska kritiken mot partiets fastighetsskattehöjning.   

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.