Graf med siffror på skärm
Graf med siffror på skärm

Vad innebär höjda taxeringsvärden

Skatteverket har kommit med data över nya taxeringsvärden för 2021. Taxeringsvärdena ökar mycket kraftigt, 17 procent i landet som helhet. Det är bara i Stockholms län som ökningen är mer måttlig. Där ökar taxeringsvärdena med cirka 2 procent.

- Med den gamla fastighetsskatten hade ökningen varit mycket kännbar. På många orter hade skatten ökat med upp mot 10 000 kronor. Sedan 2008 finns det ett tak som gör att ingen behöver betala mer än 8 349 kronor per år. Däremot får de som ligger under taket en höjning, säger Håkan Larsson, chefekonom på Villaägarna.

Fastighetsavgiften drar in mer pengar än fastighetsskatten

I Nässjö kommun ökar fastighetsavgiften mest, från cirka 6 300 kronor till 8 200 kronor i genomsnitt. Därefter kommer Säter, där avgiften ökar från cirka 6 500 kronor till cirka 8 300 kronor. Malå är den kommun där avgiften ökar minst. Där kommer avgiften öka med cirka 80 kronor till cirka 2 100 kronor.

- Dagens fastighetsavgift drar in mer pengar till staten än den gamla fastighetsskatten någonsin gjorde. Det beror dels på att taket ökar i samma takt som det allmänna löneläget, dels att avgifterna under taket följer taxeringsvärdeutvecklingen. Villaägarna menar att skatten under taket bör sänkas från 0,75 procent av taxeringsvärdet till 0,5. Det skulle framförallt gynna småhusägare på landsbygden, vilket vore en välkommen satsning, menar Håkan Larsson.

Obebyggda tomter drabbas hårt

En annan grupp som kommer drabbas hårt av taxeringsvärdeökningen är alla de som har obebyggda tomter. Vellinge är den kommun där skatten på obebyggda tomter kommer att öka mest, från cirka 15 000 kronor till 22 000 kronor per år. Därefter kommer Lomma där skatten ökar från cirka 12 600 kronor till 18 200 kronor.

- För obebyggda tomter finns inget tak och skatten ligger på 1 procent av tomtens taxeringsvärde. Det är totalt orimligt. Taket för den kommunala fastighetsavgiften bör förstås även gälla obebodda tomter, säger Håkan Larsson.

Mycket dyrare med tomträtt

En tredje grupp som kommer att drabbas är alla som hyr småhustomten av kommunen. De nya taxeringsvärdena på marken påverkar både hyran och friköpspriset. Hyran höjs när avtalet skrivs om nästa gång, men friköpspriset höjs nästan direkt som följd av de nya taxeringsvärdena. 

- I många kommuner blir det flera hundra tusen kronor dyrare att köpa loss marken redan nästa år. Kontakta din kommun och kolla upp vad som gäller för din tomträtt, uppmanar Lena Södersten, förbundsjurist och Villaägarnas expert på tomträtter.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.