Grönt monopolhus på myntstapel
deklarationsblankett
Deklarationspapper

Nytt taxeringsvärde på huset?

På den gamla fastighetsskattens tid ledde kraftigt höjda taxeringsvärden ofta till stora skattehöjningar. Men hur ser det ut idag och vad händer om fastighetsskatten återinförs? Villaägarna reder ut begreppen.

Dags att deklarera huset

Under september skickar Skatteverket ut blanketter inför nästa års allmänna fastighetstaxering av småhus till alla småhusägare. Deklarerar du digitalt får du deklarationsblanketten i mitten av september, annars kommer den med posten i slutet av månaden.

Höjda taxeringsvärden påverkar dig

 • För småhusägare som ligger under taket för den kommunala fastighetsavgiften betyder höjda taxeringsvärden att skatten höjs, för det är en skatt.

  För 2020 är taket för den kommunala fastighetsavgiften 8 349 kr. Har du ett taxeringsvärde som är lägre 1 113 200 kr ligger du under taket. Exakt var gränsen kommer att gå 2021 är inte klart än eftersom taket höjs i takt med index varje år.
 • Har du en obebyggd småhustomt betalar du fortfarande fastighetsskatt enligt det gamla systemet, dvs 1 procent av taxeringsvärdet. Här finns inget tak, utan din skatt höjs när taxeringsvärdet stiger.

  Villaägarna anser att även obebyggda småhustomter borde omfattas av taket för den kommunala fastighetsavgiften, vilket inte är fallet idag.
 • Har du en tomträtt påverkas du också, men då är det markvärdet du ska ha koll på. Taxeringsvärdet består av två delar, ett för marken och ett för byggnaden. Höjt taxeringsvärde på marken gör det dyrare att köpa loss din tomträtt. En del kommuner höjer friköpspriset redan den 1 januari 2021, så funderar du på att köpa marken borde du kolla upp vad som gäller i din kommun redan nu.

  Dessutom kommer din tomträttsavgäld att höjas framöver, men inte förrän det är dags att skriva om avtalet för nästa period.

  Villaägarna har uppmanat kommunerna att informera sina tomträttshavare om hur höjda taxeringsvärden påverkar dem, men det finns inget formellt krav på kommunerna att informera. Har du tomträtt rekommenderar vi dig att kontakta din kommun och kolla upp hur du påverkas. 

Fastighetsskatten – ett hett ämne i media

Det finns många ekonomer, politiker och ledarredaktioner som vill återinföra fastighetsskatten. Under våren har vi sett flera sådana förslag, senast från regeringens expertmyndighet Finanspolitiska rådet.

Villaägarna motsätter sig självklart återinförd fastighetsskatt och jobbar hårt för att så inte ska ske. Vi har dock varit rätt ensamma i debatten under de gångna åren och motståndet bland nationalekonomer och proffstyckare är kompakt. Nu börjar vi emellertid få ut de politiska partierna på banan.

Den 22 augusti publicerade Dagens industri en intervju med Villaägarnas chefekonom Håkan Larsson under rubriken ”Villaägarna om återinförd fastighetsskatt: ”Slår blint””.

I intervjun säger Håkan Larsson:

"Att betala skatt på inkomst, det förstår människor. Men hus genererar ingen inkomst, det bor man i. Fastighetsskatten sticker i ögonen på det viset. Om man nu ser på hus som en kapitaltillgång, varför ska man betala skatt för ett hus men inte för en guldtacka som ligger någonstans eller en tavla som hänger på väggen?"

Han säger vidare:

"Ponera att man bor i identiska bostäder, men ena familjen har en hög inkomst och den andra låg men att man ändå ska betala samma skatt. En fastighetsskatt slår blint över inkomstskick och det gör också att det saknas en folklig legitimitet för att återinföra den."

Intervjun fick politiskt genomslag. Först ut var Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch som deklarerade: ”Fastighetsskatt ska inte komma tillbaka!”. Strax därefter gick Moderaterna ut med samma budskap.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.