Brunn installeras vid hus
Brunn installeras vid hus

Starkt stöd för att tvångsanslutning till kommunalt VA ska tas bort

Villaägarna har tillsammans med föreningen VA-i-tiden engagerat sig hårt i frågan om tvångsanslutning till kommunalt VA. En tvångsanslutning kan kosta småhusägare flera hundra tusen kronor och många medlemmar har hamnat i kläm. Offensiven har burit frukt och en majoritet av riksdagen har nu hörsammat Villaägarnas krav och gjort ett så kallat ”tillkännagivande” till regeringen.

I tillkännagivandet står det: 

"En fastighetsägare med enskilt avlopp ska inte kunna tvingas att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Detta under förutsättning att det egna avloppet uppfyller de gällande miljö- och hälsokraven."

Ett tillkännagivande är ett beslut där riksdagen meddelar regeringen sin åsikt. Regeringen är visserligen inte rättsligt bunden att tillgodose ett tillkännagivande, men bör enligt konstitutionell praxis göra det, säger Håkan Larsson, samhällspolitisk chef för Villaägarna.  

En stor framgång för Villaägarna 

Det tillhör inte vanligheten att riksdagen skriver tillkännagivanden till regeringen, så detta är en stor framgång för Villaägarna. Frågan flög dessutom länge under den politiska radarn, men efter att Villaägarna tillsammans med VA-i-tiden på allvar engagerade sig i frågan, hamnade ämnet snabbt högt upp på den politiska dagordningen. Mängder med debattartiklar har skrivits och Villaägarna har tillsammans med VA-i-tiden under det gångna halvåret träffat ansvariga riksdagsledamöter i samtliga partier för att diskutera frågan.  

Orsaken till vårt starka engagemang är att det är många medlemmar som hört av sig om detta. Inte minst pensionärer har hamnat i mycket besvärliga situationer, då kommunen krävt dem på hundratusentals kronor, samtidigt som banken vägrat att låna ut pengar. Det kan i värsta fall leda till att våra medlemmar drivs från sina hem, säger Håkan Larsson. 

Krävs ny lag om tvångsanslutning  

Villaägarna menar att enda sättet att komma till rätta med den orimliga situationen kring tvångsanslutningar till kommunalt VA är ny lagstiftning. Det är orimligt och otidsenligt att människor med fullt fungerande enskilda anläggningar kan tvångsanslutas till kommunalt VA.  

Även om det här en stor framgång, återstår för regeringen att återkomma med ett konkret lagförslag. Villaägarna kommer därför tillsammans med VA-i-tiden att fortsätta vara engagerade i frågan så att landets småhusägare i framtiden inte ska behöva ansluta fullt fungerade avloppsanläggningar mot sin vilja, avslutar Håkan Larsson. 

Bild till vänster. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.