Avlopp med vatten som sugs ned

Tvångsanslutning till kommunalt VA bygger på en överdriven problembild

Idag tvingas hushåll att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Kostnaderna för detta kan uppgå till flera hundra tusen kronor och bli ruinerande för hushåll. Förevändningen är att 180 000 enskilda avlopp olagligt bidrar till övergödning. En rundringning visar att siffran inte stämmer. Det är också oklart hur mycket enskilda avlopp verkligen påverkar naturen.

Regeringen förbereder nu en proposition som de hoppas ska ge en större flexibilitet kring kravet på kommunalt VA. Men utgångspunkten är låst vid uppgiften om 180 000 olagliga avlopp som behöver åtgärdas. Organisationer som tjänar på detta underblåser dessutom berättelsen med stora ord och skrämmande bilder på miljöförstöring.

Den överdrivna problembilden

Villaägarnas Jonathan Lindgren ifrågasätter huruvida dessa 180 000 avlopp används i fastigheter enligt normen om fem personer per hushåll. Samtal med kommuner visar snabbt att en stor andel av fastigheterna knappt används. Sommarstugor, ödehus och felräkningar bygger upp antalet.

- Det överdrivna antalet avlopp som beräkningarna grundar sig på utgör ett svagt underlag för att avväga prioriteringar av samhällets resurser, menar Jonathan Lindgren.

Naturlig rening från avlopp

Hur enskilda avlopp påverkar naturen är mycket dunkelt beskrivet i regeringens lagrådsremiss och kommenteras inte alls från de som skickar fakturor för nya rör. I den föregående utredningen från 2018 erkänns att det finns stora osäkerheter med hänsyn till markretentionen, det vill säga den naturliga reningen i marken. I lagrådsremissen nämns inte markretention alls.

När retention inte beaktas får problemet överdrivna proportioner.

Bilden av enskilda avlopp som stora utsläppskällor bygger på osäkra uppgifter. Det borde ge regeringen anledning att stärka fastighetsägares ställning gentemot krav på nya dyra avloppslösningar.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.