Nu kan du säga nej till tvångsinförande av kommunalt avlopp 

Från och med nu kan du säga ifrån när kommunen kräver kommunal anslutning för ditt enskilda avlopp, det visar ett exempel från Båstad kommun. Där frös kommunen sina planer om att tvångsansluta hushåll efter att de boende hade hänvisat till den nya propositionen, på inrådan av Villaägarna.

Under flera år har tvångsanslutningar ofta inneburit ruinerande kostnader för fastighetsägare, men efter att propositionen Hållbara vattentjänster klubbades i juni har fastighetsägarens skydd stärkts. Villaägarna har varit en starkt bidragande kraft till reformen. 

En ”särskild hänsyn” har nu införts och ändrat förutsättningarna för kommuner att godta en anläggning med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö. 

Jonathan Lindgren på Villaägarnas samhällspolitiska avdelning råder nu de som drabbats av hotet om tvångsanslutning att referera till propositionens nya ordning.  

-Propositionens maning till ”särskild hänsyn” inbegriper också att upprätta en vattentjänstplan där de lokala politikerna får stå för besluten. Det här ökar fastighetsägarens inflytande. Trots att förändringarna är tänkta att börja träda i kraft först till årsskiftet finns anledning för kommunerna att redan nu börja arbeta för den här ordningen. Vi har redan nu sett att Båstad kommun, efter uppmaning från fastighetsägare, har ändrat sina planer och anammat det nya arbetssättet.   

Tidigare var kravet för hundraprocentig anslutning av de boende kategoriskt, trots att många kanske redan hade fullt fungerande anläggningar. Den enskilda anläggningen sveptes helt enkelt med när kommunen exploaterade områden för fler bostäder. Ofta hade det kommunala alternativet dessutom varit betydligt dyrare för fastighetsägaren än om denne skulle gjort en investering på egen hand. Anslutningsavgift i kombination med tillhörande markbearbetning kan uppgå till flera hundra tusen kronor. 

Villaägarna fortsätter att arbeta för de enskilda avloppen 

Villaägarnas riksförbund följde mycket aktivt både framtagandet av propositionen såväl som dess process i riksdagen. I många delar ville Villaägarna se att fastighetsägarens ställning stärktes mer än vad som beslutades. Villaägarna ansåg också att synen på enskilda avlopp behövde förändras och framhävde fördelarna med ett decentraliserat avloppssystem.  

Propositionen som beslutades justerades marginellt, där oppositionspartier bildade majoritet för att förkasta en föreslagen byråkrati med en skyldighet för fastighetsägaren att behöva börja med en avloppsdeklaration.  

Villaägarna förde en tät dialog med de politiska partierna under processen i riksdagen. I de följdmotioner oppositionen sedan lade framkom en vilja att gå betydligt längre för skyddet av fastighetsägaren och i att förnya synen på enskilda avlopp. Det finns därför anledning att ha förväntningar på reformer i den riktningen hos den nya regeringen under kommande mandatperiod. Villaägarna kommer fortsätta arbete för att lagstiftningen och praxis hos myndigheter förändras för enskilda avlopp.  

Med beslutet i Båstad har vi fått den första indikationen på hur propositionen kan stärka utsatta fastighetsägare. Det är kanske inte förvånande att Båstad kommun agerar så föredömligt då den är en av Sveriges bästa villaägarkommuner. Runt om i Sverige har vi liknande situationer där vi riktar samma uppmaning till kommunerna, att besinna sig och ta ett steg tillbaka i planerna på tvångsinförande av kommunalt avlopp, säger Jonathan Lindgren. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.