Va system läggs under mark

Sluta betrakta enskilda avlopp som ett miljöproblem

De hårda kraven kring enskilda avlopp kan drabba en husägare hårt. Kraven grundar sig på uppfattningen att enskilda avlopp utgör ett miljöproblem. Men i själva verket är markbaserad rening från enskilda avlopp den bästa tekniken till att skydda människors hälsa, miljö och hushållning med naturresurser.

Övergödningens egentliga problem

I den här filmen möter vi Peter Ridderstolpe, en av landets ledande experter på småskaliga VA-lösningar. Vi tittar närmare på situationer där enskilda avlopp har både en positiv och negativ miljöpåverkan och ser vad det leder till. Ridderstolpe reder också ut den egentliga orsaken till utsläpp av fosfor vid våra havskuster.

Ruinerande konsekvenser

För fastighetsägare med enskilda avlopp finns idag en risk att kommunen underkänner anläggningen eller kommer med krav om anslutning till det kommunala avloppsnätet. I båda fallen kan det innebära rent ruinerande konsekvenser för fastighetsägaren.

Nya bedömningar skulle göra skillnad

I filmen kommer vi in på aktuella lagstiftningsförändringar och vad de kan få för effekt för bedömningen av kapaciteten från enskilda anläggningar. Vi pratar även om hur kraven på kommunal anslutning kan bedömas med hänsyn till både miljö och utsatta fastighetsägare.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.