Sedlar
Man diskar i baljor utanför hus
Man diskar i baljor utanför hus

Säg nej till tvångsanslutning och avloppsdeklaration!

Tusentals småhusägare med fullt fungerande avloppsanläggningar riskerar stora kostnader när deras kommuner tvångsansluter dem till kommunalt VA. Även hushåll som inte tvångsansluts riskerar väsentliga kostnadsökningar om det förslag om en obligatorisk avloppsdeklaration som nu bereds i regeringskansliet blir verklighet.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) kan länsstyrelsen kräva att en kommun tvångsansluter fastigheter till kommunalt VA i ett utpekat område, även om ingen av de boende där vill ha det. Kostnaden för VA-utbyggnaden landar på småhusägaren, även om denne har en fungerande avloppsanläggning och inte vill bli ansluten till det kommunala systemet. Det tycker vi är fel. Småhusägare med funktionella och miljövänliga enskilda avlopp ska inte behöva täcka kommunens kostnader.

Kommer kosta tusentals kronor

Dessutom bereds nu i regeringskansliet en utredning som föreslår införandet av en obligatorisk avloppsdeklaration för alla som har ett enskilt avlopp. Om förslaget blir verklighet innebär det att alla småhusägare som inte är anslutna till kommunalt avlopp regelbundet kommer att behöva anlita konsulter som inspekterar avloppen. En rimlig bedömning är att en sådan avloppsdeklaration kommer att kosta mellan 3 000 och 8 000 kronor. Ändå ska kommunerna fortsätta inventera avloppen som tidigare och ta en avgift för det.

Ja till kostnadseffektiva miljöåtgärder och avloppslån

Villaägarna säger nej till avloppsskatter och – deklarationer och förespråkar istället kostnadseffektiva miljöåtgärder. Vi vill också att hushåll med svag ekonomi ska ges möjlighet att låna förmånligt för att åtgärda avloppet.

Dagens krav på småhusägares enskilda avlopp är orimliga. De förutsätter att hela landet har problem med övergödning, när vi i själva verket på många håll har problem med alltför näringsfattiga jordar och sjöar.

Ta hänsyn till faktisk miljöpåverkan!

Kommunernas reningskrav utgår från att det i alla landets småhus bor fem personer, året runt – men vi vet att många hus används betydligt sparsammare än så. Regelverket borde tolkas mildare för hus med försumbar miljöpåverkan, exempelvis hus som sällan används och ligger långt från grannar, badplatser och övergödda sjöar.

På Villaägarna säger vi nej till tvångsanslutning till kommunalt va, nej till den obligatoriska avloppsdeklarationen och ja till ett system där hänsyn tas till det enskilda hushållets faktiska miljöpåverkan.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.