Va system läggs under mark
Landsbygd med röda hus i Leksand
Va system läggs under mark

Renovera slitna kommunala VA-system i stället för fler tvångsanslutningar

I somras fick boende i Sandvikens kommun simma i sjöar som mottagit miljontals liter orenat avloppsvatten. Det kommunala VA-systemet har över 80 år på nacken och är i behov av omfattande renovering. Trots det trycker kommunen på för att ansluta ännu fler hushåll.

Sandvikens Energi har det kommunala VA-systemet i Sandvikens kommun, och det är ett slitet system i behov av omfattande renoveringar.

Det var en dyster prognos som redovisades på kommunfullmäktige den 11 december. Det kommunala VA-bolaget behöver bygga motståndskraft mot den sorts skyfall som i somras tvingade kommunen att släppa ut miljontals liter orenat avloppsvatten i sina sjöar. Samtidigt är investeringsbehoven omfattande i till exempel vattenverket Rökebo som är över 80 år gammalt. Ledningsnäten kräver också stora investeringar och Sandvikens Energi räknar med underskott på runt 20 miljoner kronor under 2025-2026.

Expansionen påverkar 34 000 Sandvikenbor negativt

Ovanpå det kommer den nuvarande VA-planen som antogs 2019 och tvingar fram en expansion av VA-nätet som både drabbar de enskilda hushållen med dyra anläggningsavgifter såväl som att 34 000 Sandvikenbor i det kommunala VA-nätet får taxehöjningar.

De nya verksamhetsområden som ska forceras fram innebär stora anläggningskostnader. För Norrbro (27 hushåll) och Åshuvudet (nio hushåll) får VA-kollektivet finansiera nettokostnader på sammanlagt cirka tio miljoner kronor. Varje expansion blir ruinerande för de enskilda hushållen samtidigt som VA-kollektivet får utökade utgifter.

Kommunen botar en upplevd risk med tvångsanslutningar

I fallet Norrbro, motiveras behovet av kommunal anslutning enbart med riskbedömningar. Kommunen vill bota sin upplevda risk genom att ersätta dagens enskilda avlopp med självfall till en stor rörlösning som under frammanat tryck pumpar avloppsvatten från hushållen. Konsekvensen av en läcka i det röret (vilket redan inträffat en gång 2018) är betydligt större än dagens problemfria anläggningar.

Villaägarnas Riksförbund uppmanar styrande partier i Sandviken att sansa sig

Ur ett civilförsvarsperspektiv är det dessutom orimligt att lägga alla äggen i en korg för en så viktig resurs som vatten. Under kommunfullmäktige i december stod det dock klart att kommunen inte beaktar civilförsvarsaspekten eftersom lagen inte tvingar till detta.

Villaägarnas Riksförbund uppmanar styrande partier i Sandviken att sansa sig och noggrant överväga sina handlingsalternativ inför nästa sammanträde. Antingen fortsätter man en expansionistisk utvidgning av det kommunala VA-nätet, som Sandvikens Energi helt klart har stora svårigheter att ha råd med. Eller så tar man fasta på de nya lagändringar som tillkom till årsskiftet 2023 där kommuner ges flexibilitet att tillåta en godtagbar enskild anläggning. 

Två debattartiklar har publicerats på ämnet i december 2023. 

Gefle Dagblad 20 december 2023

Arbetarbladet 21 december 2023

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.