Händer håller i sedlar
Rinnande vatten och händer
Rinnande vatten och händer

Husägare ska inte tvångsanslutas till kommunalt VA 

Det kan kosta småhusägare mer än en halv miljon kronor att koppla upp sig på kommunalt VA. Det är orimligt dyrt och dessutom sker detta ofta mot den boendes vilja.

- Självklart ska icke fungerande enskilda avloppsanläggningar åtgärdas, men lagstiftningen måste ändras så att kommuner inte kan tvångsansluta småhusägare som redan har fullt fungerande avloppsanläggningar, säger Håkan Larsson, samhällspolitisk chef på Villaägarnas Riksförbund.

Pensionärer hamnar i kläm

Tvångsanslutning till kommunalt VA är en fråga som drabbar många av förbundets medlemmar hårt. Inte minst pensionärer hamnar i kläm, då kommunen kan kräva den boende på flera hundratals kronor, samtidigt som banken vägrar att låna ut pengar. Det kan gå så långt att fastighetsägaren tvingas från hus och hem.

Det är mycket ovanligt att småhusägare vinner mot kommunerna i rättsliga processer. Och kommunerna är dessutom ofta mycket kallsinnigt inställda till medborgare som hamnar i kläm. Finland har en mer flexibel lagstiftning, där större hänsyn tas till hur långt en fastighet ligger från vattendrag. Dessutom tas större hänsyn till den faktiska miljöpåverkan i förhållande till kostnaderna för åtgärderna.

- Finland har en rimligare lagstiftning. Där tar myndigheterna till och med hänsyn till om fastighetsägaren har hög ålder ”samt andra särskilda faktorer i deras livssituation”, så som långvarig arbetslöshet eller sjukdom. Den svenska regeringen borde se till att Sverige får en motsvarande lagstiftning, menar Håkan Larsson.

VA-lagstiftningen måste förändras

Frågan har länge flugit under den politiska radarn, men nu har Villaägarna tillsammans med föreningen VA-i-Tiden under ett antal månader diskuterat frågan med riksdagspartierna. Den allmänna uppfattningen är att lagstiftningen måste förändras. Lagstiftningsprocessen tar tid, men redan har VA-frågorna kommit upp i en riksdagsdebatt, samt en skriftlig fråga (se länkar nedan).

- Enda sättet att komma till rätta med den orimliga situationen kring tvångsanslutningar till kommunalt VA är ny lagstiftning. Det är otidsenligt att människor med fullt fungerande enskilda anläggningar kan tvångsanslutas till kommunalt VA. Det känns som en politik från mitten av förra seklet och inte något som hör hemma på 2020-talet, avslutar Håkan Larsson.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.