Isdroppar på tak
Isdroppar på tak

Vintersäkra huset 

Ett av problemen som husägare kan råka ut för på vintern är frusna vattenledningar. Men det finns mycket du kan göra själv för att säkra ditt hus från vinterskador. Här är våra bästa råd för ett välmående hus i minusgrader.

Om huset ska stå tomt under smällkalla vintern är det alltid bra att stänga av huvudvattenkranen och låta värmen ligga kring 15 grader. Om du verkligen vill säkra upp huset kan du installera en vattenfelsbrytare som stänger av huvudvattenledningen när du vill, exempelvis via mobilen eller automatiskt om det uppstår en läcka i huset. En avstängd huvudvattenledning innebär att vattnet är helt avstängt.

Försäkringen täcker inte allt

Översvämningsskador kan kosta allt från några tiotusentals kronor till flera hundra tusen att åtgärda. Villaförsäkringen täcker långt ifrån allt och självrisken stiger också beroende på hur skadan uppstått. Vattenskador på grund av sönderfrusna rör har generellt en självrisk på 10 000 kronor. Är problemen orsakade av snö är självrisken ofta tio procent av skadekostnaden och minst 10 000 kronor. Snötrycksskador som skadar förråd, bodar och garage och liknande täcks inte alls av villaförsäkringen.

Den husägare som varit oaktsam och missat att underhålla villataket vilket lett till att vatten läcker in räddas inte av försäkringen. Har däremot tung snö orsakat sprickan så kan försäkringen täcka detta.

En möjlighet är att skaffa en tilläggsförsäkring som sänker självrisken vid översvämningsskador. Kolla med ditt försäkringsbolag.

Att skydda sitt hus mot vintern handlar mycket om sunt förnuft och förståelse för att vatten som fryser expanderar och förstör saker. 

Kolla att taket är helt

Bäst är förstås att förebygga skador som kan orsakas av vinterväder. Först och främst, kontrollera att takbeläggningen är hel och att takpannorna är hela och ligger rätt. Har du kallvind? Se efter om det finns fuktfläckar på yttertakets insida – hittar du det så vet du var problemen finns.

Bort med löv och skräp!

Det är även dags att rensa hängrännor och se till att det inte är stopp i stuprören. Stuprörens längsgående skarv ska helst peka ut från huset. En ispropp kan spränga skarven och när snösmältningen börjar, rinner smältvattnet in mot fasaden om skarven är vänd inåt.

– Du kan montera frostvaktskablar i hängrännor och stuprör, men det är inte alltid nödvändigt utan det beror på var du bor. Byggtekniskt är det viktigast att se till att vattenledningar inte fryser, säger Patrik Wendelius som är byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarnas Riksförbund.

Skotta bort snö på vintern

Se till att skotta utsatta tak – framför allt platta – till  exempel över altan, utbyggnader och garage. Villatak rasar dock sällan in på grund av snö. Använd alltid fallskyddssele när du arbetar, även svagt lutande tak kan bli väldigt hala.

Om du ska skotta bort snödrivor från husfasaden eller inte, råder det delade meningar om. I Norrland skottar många upp snön mot husväggen för att hindra tjälen och för att kylan inte ska nå vattenledningen. Om du skottar runt huset, ska du inte ta bort snön där vattenledningen går in, eftersom snön isolerar mot kylan.

Se även till att dagvattenbrunnar inte är täckta av is eller snö och skapa en fri väg fram till brunnarna så att smältvattnet inte däms in av snövallar.

Inga dyrbarheter i källaren

Undvik att ha dyra saker i källaren. Möbler och annat fuktkänsligt ska placeras ovanpå något annat, så eventuell fukt från golvet inte sugs upp. Om en översvämning gör att avloppsvattnet trycks tillbaka och in i huset – bryt först strömmen. Sedan kan du fylla påsar med sand eller jord och trycka ner i golvbrunnar och toalettstol.

Elda lagom

Ju kallare det blir, desto hårdare eldar vi. Det går oftast bra, men då och då börjar det brinna. Eldar du i en kamin och inte vet hur mycket du får elda i den så är en tumregel tre kilo ved per timme. Askan ska tömmas i en plåthink med lock – inte i plasthinkar eller papperspåsar. Askan kan vara varm fler dygn efter eldning och felaktig hantering orsakar husbränder varje år.

Ur medlemstidningen Villaägaren. 
Källor: Trygg Hansa, If, MSB, Folksam.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.