Hand ed vante på snöskyffel

skottar du bort snö från taket

De flesta hustak tål en hel del snö. Men du bör vara uppmärksam om det samlas mycket snö på ett ställe, till exempel mellan huvudbyggnaden och altantaket eller på läsidan av taket.

- Då ökar nämligen risken för allt från snötrycksskador till frysskador och takläckage. Det bästa skyddet är att själv förebygga skador genom att hålla koll på taket och snöröja om det behövs, säger Oscar Egebrant på Villaägarnas Försäkringsservice.

Välj entreprenör som har snöskottning i sin försäkring

Om du anlitar en entreprenör för tjänsten är det viktigt att du väljer någon som har snöskottning på tak i sin ansvarsförsäkring, menar Malte Rungård, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna.

- Det är ofta ett tillägg i flera entreprenadförsäkringar, dock inte i plåtslagarnas försäkring där den normalt sett ingår, säger Malte Rungård.

Skotta inte ensam

Skotta inte ensam och använd alltid livlina och säkerhetssele.

- Den person som är med dig får gärna hjälpa dig att hålla livlinan säkrad och sträckt. Läs gärna i instruktionen hur säkerhetsutrustningen ska användas, säger Malte Rungård.

Om du lägger om taket under vintern när det snöar, är det viktigt att tänka lite extra på taksäkerheten.

- Förutom särskild taksäkerhet vid skorsten, bör du ha säkerhetsöglor på platta tak på flera ställen och nockräcke för att enkelt kunna flytta livlinan allt eftersom takläggaren skottar sig framåt. Det går även att eftermontera denna typ av utrustning, säger Malte Rungård.

Montera ett snörasskydd

Det är också viktigt att du tänker på säkerhet även för den som befinner sig på marken runt ditt hus. Montera därför gärna ett snörasskydd för att minska riskerna med is eller snöras.

- På villor räcker det normalt i den nedre delen av taket, men om du endast vill ha snörasskydd över entrén kan det behövas fler beroende på takfallets längd. Om du bara har snörasskydd en kort bit över entrén, finns det risk för att belastningen blir för stor och att skyddet ger vika en snörik vinter, säger Malte Rungård.

Skotta av snö i lager med plastskyffel

Skotta av taket i lager om det är mycket snö. Om du skottar ena sidan först och andra sedan så kan takkonstruktion/bärande bjälkar bli skadade på grund av snedbelastning. Glöm inte heller att skotta av andra hus på tomten, exempelvis taket på ditt garage.

- Använd en snöskovel i plast som inte skadar taket. Metall kan lätt skada en takbeläggning. Slå inte heller för hårt mot is eller istappar. Tänk på att taket inte behöver vara helt fritt från snö, utan skotta framför allt för att förhindra en snötrycksskada eller att det uppstår skador på takgenomföringar som ventilationshuvar, säger Malte Rungård.

Det finns även så kallade snöhyvlar som innebär att du kan stå på marken och skotta snö från taket.

Rengör dagvattenbrunnar

Malte Rungård trycker också på vikten av att hålla dagvattenbrunnarna rena.

- Se till att dagvattenbrunnar vid garagenedfarter, källaringångar och stuprännor inte är igensatta med skräp eller is när snösmältningen startar, säger Malte Rungård.

8 tips för att skotta snö från tak

  • Förhindra skador med regelbunden inspektion. En tidig upptäckt kan minska risken för snötrycksskador och takläckage.
  • Välj entreprenör med snöskottning i försäkringen. Om du anlitar en entreprenör för snöröjning se till att de har snöskottning på tak inkluderat i sin ansvarsförsäkring så att eventuella skador täcks.
  • Tänk på säkerheten! Skotta med sällskap, livlina och säkerhetssele
  • Skotta i lager med plastskyffel. Genom att använda en plastskyffel minskar risken att taket skadas. Skotta taket i lager om det är mycket snö.
  • Ta hjälp av snöhyvel eller plastskovel när du skottar från marken. Undvik metallskovlar för att undvika att skada takbeläggningen.
  • Var försiktig med is och istappar. Slå inte för hårt mot is eller istappar under skottningen, annars riskerar du att skada takets struktur. 
  • Håll dagvattenbrunnar rena. Rengör dagvattenbrunnarna vid garagenedfarter och stuprännor så att de inte är igensatta med skräp eller is när snön smälter. Då förhindrar du framtida översvämningar.
  • Prioritera säkerhet över snöfrihet! Kom ihåg att taket inte behöver vara helt fritt från snö. Fokusera på att förhindra snötrycksskador och skydda takgenomföringar som ventilationshuvar. Säkerheten är viktigast.

Ta hand om ditt tak med Min Villa

Vår digitala tjänst Min Villa innehåller rådgivning kring underhåll och renovering av ditt tak. Här kan du skapa en underhållsplan där du får tips på kontroller och åtgärder av allt från takpannor och vindskivor till hängrännor och stuprör. Du kan också dokumentera dina renoveringar.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.