termometer
Människa omsvept med filt
Tjej plockar ut glödlampa
Luftvärmepump
Tjej plockar ut glödlampa

Så kan du minska din elförbrukning

Beroende på hur mycket el du förbrukar, kan elkostnaderna bli en ansenlig summa varje månad. Så vad kan du själv göra för att minska din elförbrukning? Vår byggnadstekniska rådgivare Malte Rungård tipsar.

Elpriset påverkas av flera faktorer. Väder och vind är en av dem – men det finns fler.

- Bristen på el, världsläget och nedlagda kärnkraftverk stökar till det på marknaden, vilket resulterar i dyrare elpriser, säger Malte Rungård.

Tips för att spara el i villa   

Det är ju svårt att som privatperson styra över vinden och hur mycket vatten som finns i vattenmagasinen. Men du har möjlighet att styra över din egen energiförbrukning.

Malte_pressbild.png

10 energismarta råd

  1. Efter sommaren är det extra viktigt att frosta ur frysen som öppnats ofta under semestern. Det gör att den drar mindre energi.
  2. Se till att din värmeanläggning är i bra skick, lufta elementen och kontrollera termostaten. Har du direktverkande el är det bra att satsa på en luftvärmepump, från och med den 3 juli 2023 kan du dessutom söka stöd för åtgärden hos Boverket. 
  3. Genomför en undersökning av värmeläckage i ditt hus, till exempel genom termografering med värmekamera. På så vis kan du sätta in rätt åtgärder. På hösten bör du även kontrollera att till- och frånluftsventialtionen fungerar som den ska. Prova med ett tunt papper eller levande ljus för att se om luften flödar ordentligt. 
  4. Sätt nya tätningslister runt fönster och dörrar. Om du har en vindslucka bör du även kontrollera om den behöver tätas.
  5. Sänk temperaturen i huset något och vädra med ett snabbt korsdrag. Låt inte fönster stå öppna med en termostat under, då mycket värme släpps ut ur huset.
  6. Byt till LED-lampor. Att byta armaturer och glödlampor till LED-lampor är ett effektivt sätt att minska din elförbrukning. Moderna LED-lampor ger dessutom ett varmare sken och samma typ av ljus som från de gamla glödtrådslamporna. Glöm inte bort att även byta till LED-lampor på din utomhusbelysning. 
  7. Använd ett snålspolande duschmunstycke så att du förbrukar mindre varmvatten.
  8. Diska inte med rinnande vatten, häll upp vatten i diskhon eller använd diskmaskin.
  9. Fundera på byte av värmesystem. Att konvertera ett hus från direktverkande el till vattenburet system kan vara lämpligt om du har planerat en större renovering. Även du som har vattenburet system som elpanna eller oljepanna kan fundera på att byta till berg-, ytjords- eller luft-vattenvärmepump. Det är ofta en bra investering på längre sikt. Solenergi är också ett bra alternativ, men gör en total kalkyl för vad du kan få för den tillverkade överskottsenergi som under sommaren inte förbrukas, så att du kan få vettigt betalt för den elenergin. Vintertid har vi färre soltimmar och lägre solhöjd, vilket gör att elproduktionen inte blir densamma som sommarhalvåret då vi normalt förbrukar mindre energi för uppvärmning.
  10. Gör en riskanalys innan du byter värmesystem. Tänk på att ventilationen kan påverkas genom att gå från en fastbränslepanna till någon form av värmepump. En energiförbättrande åtgärd med fuktskador till följd är inte en bra investering.

Lägg in dina energibesparande åtgärder i Min Villa

I vår digitala tjänst Min Villa har du möjlighet att skapa en underhållsplan för ditt hus. Här kan du exempelvis lägga in kontroller och åtgärder kopplade till ditt värmesystem, som att lufta radiatorer. Du kan även lägga in energibesparande åtgärder som att laga tätningslister på fönster.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.