Biodling
Bin flyger in mot planka
Bin flyger in mot planka

Bikupor i trädgården – hobby med ansvar

Bättre pollinering i naturen, egen honung och en trevlig hobby – det finns många anledningar till att intresset för biodling ökar i Sverige. Att bli biodlare är roligt, men innebär också ett ansvar. Biodlarproffsen Owe Björkman och Jeanette Rixsmeden ger tips till dig som går i bitankar.

För Owe och Jeanette är biodling mer en livsstil än en hobby

Till vardags arbetar de som optiker, men bina har blivit en allt större del av deras vardag. Idag har de drygt 50 bikupor, spridda på flera bigårdar, söder om Stockholm och producerar förutom stora mängder honung även bidrottningar till försäljning. Owe håller biodlarkurser och föreläsningar och är också så kallad bitillsynsman som anlitas för att inspektera eller flytta hela bisamhällen.

– Det är mycket förberedelser och jobb, men också väldigt intressant och roligt. Varje säsong är olik den andra. Ett bisamhälle är en mycket smart superorganism som gemensamt tar kloka beslut. Där har vi människor en del att lära!

Vill du skaffa bikupor? 
Tänk på att:

  • Börja med att kontakta den lokala biodlarföreningen för att få uppgifter om ”bi-läget” i ditt område; är det överetablering eller bibrist och vilken biras är det som gäller? Blandning av olika biraser kan ge ilskna bin efter 2–3 generationer. Blir det överetablering, hotas bina av svält och risken för smittspridning ökar. Information om biodlardistrikt och -föreningar finns hos Sveriges Biodlares Riksförbund www.biodlarna.se/distrikt
  • Om du ska starta eller ta över en biodling, måste detta först anmälas till Länsstyrelsen, som för register över uppställningsplatserna. Anmälan ska förnyas vart tredje år.
  • Gå en grundkurs i biodling som innehåller mycket praktik och minst fyra kurstillfällen. Förutom nödvändiga kunskaper, kan du även få kontakt med en biodlarförening som kan förmedla bisamhällen.
  • Börja i liten skala med två kupor och utöka eventuellt efterhand.
  • Se upp med begagnade lådor och ramar som även efter många år kan bära på skadliga bakterier och virus – köp hellre nytt från start. Plastlådor är enklare att hantera än trälådor. Ramarna bör däremot vara i trä.
  • Se upp för shoppingfällan – för biodlare finns mängder av tillbehör att köpa. Förutom lådor och ramar, behöver du till att börja med bikläder, en rökpust, kupkniv och biborste.
  • Att slunga honung är ganska tungt – satsa gärna på en eldriven slunga.
  • Biodling regleras av en rad olika lagar, bland annat Bisjukdomslagen från 1934 (omarbetning pågår) som innebär att en biodlare som misstänker sjukdom i en kupa genast måste anmäla det en bitillsynsman. På Jordbruksverkets webbplats finns information om regler för biodling
  • Flytt av bikupor ska alltid anmälas till lokal bitillsynsman. Om kupan kommer från ett område med bismitta, måste man ha ett så kallat flyttningstillstånd.
  • Stölder av skördefärdiga bikupor har de senaste åren ökat i Sverige. Stöldmärkning med brännstämpel är ett sätt att skydda kuporna, som också kan förses med en GPS-sändare som larmar om de flyttas. Allt fler bigårdar är också kamerabevakade.

Även utan bikupor kan du bidra till ekosystemtjänster

Så ängsblommor på en del av tomten, plantera nektarrika perenner, låt maskrosor och sälg blomma klart och ha ett fågelbad med ”sittstenar” där bina kan ”tanka”.

Du kan också stötta svensk biodling genom att köpa svensk honung – den håller generellt sett hög kvalitet eftersom svenska hobbybiodlare har som standard att inte värma upp honungen i produktionen, inte stödmata med socker och inte heller ge sjukdomsbehandlingar under honungssäsongen.

Text: Madeleine Appelgren
Bilder: Pixabay

Biodlarna

Sveriges Biodlares Riksförbund är en intresseorganisation för landets biodlare.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.