Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

 Hanna Suua, Förbundsjurist på Villaägarna
Barn hoppar på trampolin
Barn hoppar på trampolin

Kan jag klaga på grannens studsmatta?

Villaägarnas rådgivningsavdelning får många frågor om studsmattor från våra medlemmar. Hur nära tomtgränsen får studsmattan stå och ska jag verkligen behöva stå ut med gnissel, skrik och skratt från hoppande barn?

Det finns inga regler om hur nära gränsen en studsmatta får placeras. I princip får du placera en studsmatta var du vill, förutsatt att du håller dig inom den egna fastigheten. Studsmattor är inte bygglovspliktiga, och det finns inga regler som säger att du måste ha medgivande av grannen för att placera en studsmatta nära tomtgränsen.

Prata med din granne!

- En allmän regel är att grannar ska visa varandra hänsyn, så det skadar aldrig att prata med grannarna om placering innan du sätter upp din studsmatta. På så sätt kan du undvika osämja längre fram, säger Hanna Suua, förbundsjurist på Villaägarna.

Samma sak gäller om du upplever buller från grannens studsmatta. Kanske kan ni genom att prata med varandra komma fram till att grannen kan placera studsmattan på ett annat sätt, så att du inte blir lika störd? 

Tillsynsanmälan - sista utvägen 

Går det inte att nå en frivillig lösning kan du vända dig till din kommun och göra en tillsynsanmälan till miljönämnden. Är störningarna så allvarliga att de inte bör tålas, kan kommunen rikta förelägganden mot den störande grannen. Men om du bor i ett bebyggt område får du till stor del acceptera att grannar kan orsaka olika typer av ljud, berättar Hanna Suua.

- En anmälan till kommunen om buller från studsmatta kommer i de flesta fall inte leda till några åtgärder från kommunen. Tvärtom, riskerar du att orsaka osämja mellan dig och grannen, och därför bör en tillsynsanmälan bara användas som en sista utväg – och först när du tror att du faktiskt är utsatt för en icke-acceptabel bullerstörning, säger Hanna Suua.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.