Anton Persson, förbundsjurist på Villaägarna
Kvinna sitter i sängen håller för öronen irriterat
Kvinna sitter i sängen håller för öronen irriterat

Vad gör du när grannen spelar hög musik

Det kan kännas tröstlöst när din granne ofta spelar hög musik i sitt hus eller garage i ett bostadsområde där husen står tätt. Inte minst om du jobbar hemma och försöker höra vad som sägs i Teams-mötet. Vi berättar vad du kan göra om ljudet blir outhärdligt.

Om du exempelvis bor i ett radhus upplåtet med bostadsrätt, finns det tydligare ordningsregler om din granne stör upprepade gånger.

- Däremot är möjligheterna att komma åt din bullrande granne mer begränsade för dig som bor i villa. Du får med andra ord stå ut med störande ljud i större utsträckning än om du hade bott i en hyres- eller bostadsrätt, säger Anton Persson, förbundsjurist på Villaägarna.

Tala med grannen!

Det bästa är förstås om du kan reda ut problemet med din granne innan du vidtar några andra åtgärder. Grannen kanske inte är medveten om att musiken är störande? Om du förklarar varför du blir störd och kommer med förslag på lösning kan ni säkert komma överens.

- Det bästa är att föra en dialog med din granne om att du jobbar hemifrån och att du gärna ser att hen undviker att spela musik särskilda tider. Då kanske ni även kan passa på att diskutera den gemensamma häcken eller någon annan grannefråga, säger Anton Persson.

Du kan be kommunen göra en bullermätning

Miljöbalken har regler för vissa störningar från näraliggande fastigheter. För att dessa regler ska gälla måste störningen vara ”en olägenhet för människors hälsa”, det vill säga en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan negativt och som inte är liten eller tillfällig. Det räcker alltså inte att du upplever ljudet som störande.

- När det gäller ljudstörningar är det främst nattsömnen som anses påverka hälsan negativt, säger Anton Persson.

För att kunna avgöra om så är fallet kan miljöförvaltningen i din kommun göra en bullermätning. Det brukar dock oftast handla om buller från maskiner och fläktar.

- Det ska tilläggas att det generellt sett är svårt att utreda ljudstörning i form av musikspelande, säger Anton Persson.

Medvetet oljud från grannen kan vara brottsligt

Om grannen – oavsett bostadsform – spelar hög musik på natten för att medvetet störa dig, kan grannen i mycket ovanliga fall dömas till böter för ofredande (4 kap.7 § brottsbalken).

- Du bör dock prata med grannen först så att hen har fått en tillsägning. Om grannen ändå fortsätter spela hög musik med uppsåt att störa dig, skulle det teoretiskt kunna anses vara så hänsynslöst att det är brottsligt. Då kan du i sista hand göra en polisanmälan, säger Anton Persson.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.