Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

 Hanna Suua, Förbundsjurist på Villaägarna
Idyllisk trävilla omgiven av träd
 Hanna Suua, Förbundsjurist på Villaägarna

Får grannens träd skugga min tomt?

När sommaren börjar närma sig och mer tid spenderas i våra trädgårdar, får Villaägarnas rådgivning allt fler frågor som rör grannar. Många handlar om gränsdragningar – både i form av störande aktiviteter vid tomtgränsen och när du som husägare ska sätta ner foten. Eller dra en gräns helt enkelt.

Med varmare väder och allt mer tid hemma på grund av corona, kan grannarnas aktivitet eller brist på aktivitet i trädgården bli ett irritationsmoment. Du kanske funderar på om du borde ha fått tycka till om det där staketet som sattes upp i tomtgränsen. Och är det verkligen ok att grannens träd skuggar din uteplats?

Kan jag såga av grannens grenar?

Ett vanligt problem som sätter käppar i hjulet för grannsämjan är träd och grenar som skuggar tomt och uteplats. Våra medlemmar ringer ofta in och frågar om de får såga av grannens grenar. Grannen vägrar att fälla trädet – vad ska jag göra?

- Om grenar eller rötter tränger in på din fastighet och orsakar olägenhet för dig får du ta bort dem. Men om det finns risk för att trädet skadas måste din granne få möjlighet att själv ta bort grenen eller roten, säger Hanna Suua, förbundsjurist på Villaägarna.

Om träd eller buskar på grannens sida av tomtgränsen orsakar besvär och du vill tvinga fram en kapning eller trimning, krävs att de störande växterna innebär en betydande olägenhet.

- I så fall kan kommunen meddela föreläggande till fastighetsägaren, som kan bli tvungen att till exempel kapa grenar, säger Hanna Suua.

Ekar kan ha särskilt skydd  

Du har, som vi skrev tidigare, rätt att på egen bekostnad ta bort rötter och grenar som tränger in på din fastighet om de orsakar olägenhet för dig. Men vissa enskilda stora ekar kan, enligt miljöbalken, ha förklarats som naturminnen av länsstyrelsen eller kommunen och därmed ha ett särskilt skydd.

- Kontakta därför länsstyrelsen innan du gör något med trädet, säger Hanna Suua.

Borde grannen städa upp på min tomt?

Några löv från grannens träd som hamnar på din tomt kanske inte är hela världen. Men om det samlas drivor på större delen av din tomt kan det bidra till irritation.

Fall som rör nedfallande löv prövas för det mesta inte i domstol och i lagen sägs endast att var och en vid nyttjandet av sin fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen. En dom i hovrätten hanterade just frågan om en ägare till en fastighet var skyldig att varje år kratta bort de löv som föll in på grannens tomt. På fastigheten fanns två 12-15 meter höga lönnar, belägna 1-2 meter från fastighetsgränsen.

- Hovrätten gjorde då bedömningen att fastighetsägaren inte var tvungen att kratta bort löven, säger Hanna Suua.

Staket i tomtgränsen

En fråga som ofta leder till slitningar mellan grannar är staket och tomtgränser. Men vad gäller egentligen? Om grannen sätter upp ett staket i tomtgränsen riskerar det att hamna på både din och grannens mark. Då krävs en överenskommelse. Däremot kan grannen sätta upp ett staket på sin egen tomt utan att fråga dig.

- Vi rekommenderar att staketet placeras så långt in på den egna tomten att man kan bygga och underhålla det utan att behöva gå in på grannens tomt, säger Hanna Suua.

Ett staket eller häck behöver du i regel inte söka bygglov för och du behöver inte heller fråga grannarna.

- Om du vill plantera en häck bör du dock tänka på att den ska ha plats att växa och att kommunen kan ha trafiksäkerhetsföreskrifter som endast accepterar en viss höjd på häcken, säger Hanna Suua.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.