Idyllisk trävilla omgiven av träd
Idyllisk trävilla omgiven av träd

Får grannens träd skugga din tomt?

I sommartider ställer många av våra medlemmar frågor om störande växtlighet från grannträdgårdar. Lena Rönngren, chef för Villaägarnas rådgivningsavdelning, berättar vad du kan göra.

Ett vanligt problem som sätter käppar i hjulet för grannsämjan är träd och grenar som skuggar tomt och uteplats.

Kan du såga av grannens grenar? 

Våra medlemmar ringer ofta in och frågar om de får såga av grannens grenar. Grannen vägrar att fälla trädet – vad ska jag göra?

- Om grenar eller rötter tränger in på din fastighet och orsakar olägenhet för dig får du ta bort dem. Men om det finns risk för att trädet skadas måste din granne få möjlighet att själv ta bort grenen eller roten, säger Lena Rönngren. 

Om träd eller buskar på grannens sida av tomtgränsen orsakar besvär och du vill tvinga fram en kapning eller trimning, krävs att de störande växterna innebär en betydande olägenhet.

I så fall kan kommunen meddela föreläggande till fastighetsägaren, som kan bli tvungen att till exempel kapa grenar.

Ekar kan ha särskilt skydd  

Du har, som vi skrev tidigare, rätt att på egen bekostnad ta bort rötter och grenar som tränger in på din fastighet om de orsakar olägenhet för dig. Men vissa enskilda stora ekar kan, enligt miljöbalken, ha förklarats som naturminnen av länsstyrelsen eller kommunen och därmed ha ett särskilt skydd.

- Kontakta därför länsstyrelsen innan du gör något med trädet, säger Lena Rönngren.

Borde grannen städa upp i din trädgård?  

Några löv från grannens träd som hamnar i din trädgård kanske inte är hela världen. Men om det samlas drivor på större delen av din tomt kan det bidra till irritation.

Fall som rör löv prövas för det mesta inte i domstol och i lagen sägs endast att var och en vid nyttjandet av sin fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen. En dom i hovrätten hanterade just frågan om en ägare till en fastighet var skyldig att varje år kratta bort de löv som föll ner på grannens tomt. På fastigheten fanns två 12-15 meter höga lönnar, belägna 1-2 meter från fastighetsgränsen.

- Hovrätten gjorde då bedömningen att fastighetsägaren inte var tvungen att kratta bort löven, säger Lena Rönngren. 

Staket i tomtgränsen

En fråga som ofta leder till slitningar mellan grannar är staket och tomtgränser. Men vad gäller egentligen? Om grannen sätter upp ett staket i tomtgränsen riskerar det att hamna på både din och grannens mark. Då krävs en överenskommelse. Däremot kan grannen sätta upp ett staket på sin egen tomt utan att fråga dig.

- Vi rekommenderar att staketet placeras så långt in på den egna tomten att du kan bygga och underhålla det utan att behöva gå in på grannens tomt, säger Lena Rönngren. 

Ett staket eller häck behöver du i regel inte söka bygglov för och du behöver inte heller fråga grannarna.

- Om du vill plantera en häck bör du dock tänka på att den ska ha plats att växa och att kommunen kan ha trafiksäkerhetsföreskrifter om en viss höjd på häcken, säger Lena Rönngren. 

Håll ordning på dina växter i Min Villa

I vår digitala tjänst Min Villa kan du hålla koll på dina växter och deras behov med hjälp av vårt planläggningsverktyg Min Trädgård. Skapa en växtplats och lägg in dina växter redan idag!