Vid flaggstång med knop
Man hissar flagga i trädgård bredvid studsmatta
Man hissar flagga i trädgård bredvid studsmatta

Hur mycket får en flagglina smattra?

Det finns mycket att flagga för under sommarhalvåret. Men får en flagglina låta hur mycket som helst? Villaägarnas förbundsjurist berättar vad som gäller.

Frågan har faktiskt utretts och tagit sig enda upp till mark- och miljööverdomstolen. En granne vägrade att binda upp sin smällande flagglina, vilket fick den andra grannen att kräva att flaggstången skulle flyttas. I målet åberopades bland annat en videoinspelning och en ljudupptagning. Grannen med flaggstången gick segrande ur tvisten. Enligt domstolen lät inte linorna tillräckligt mycket: "Flagglinans slag mot stången kan inte anses utgöra en sådan störning som skiljer sig från vad som brukar förekomma vid flaggning".

I det här fallet fanns alltså inget juridiskt stöd för att tvinga grannen att binda upp flagglinan, eller flytta flaggstången till en annan plats på tomten för den delen – och det tycks också vara så i allmänhet.

-Hittills har störningar från flagglinor inte bedömts orsaka en så pass omfattande störning att grannar inte ska behöva tåla dem, säger Anton Persson, förbundsjurist på Villaägarna.

Bygglov för flaggstång behövs inte

Du behöver inget bygglov för att sätta upp din flaggstång och det finns inga formella regler för hur hög den får vara. Men det finns estetiska riktlinjer. En generell regel är att flaggstången ska vara husets höjd + en tredjedel (husets höjd x 1,3).

Fakta och tips om flaggning

  • En flagga ska vara uppe när det är ljust. En vimpel får däremot vara hissad dygnet runt.
  • Fritidsbåtar får flagga alla tider på dygnet när de är i gång. I hamn gäller dock samma regler som på land.
  • Förr i tiden flaggade man nästan bara till sjöss för att visa skeppets nationalitet. Det var först på 1800-talet som det blev vanligt att flagga på land.
  • När någon har dött hissas flaggan på halv stång, vilket betyder två tredjedelar av flaggstångens höjd. Flaggan hissas först i topp för att sedan halas till angiven höjd. På kvällen halas flaggan genom att först hissas i topp och därefter halas ned.
  • Ett allmänt och enkelt tips för hur du ska undvika att flagglinan slår mot  flaggstången är att lägga linan ett varv runt flaggstången innan den fästs i knapen. 

Källor: Byggahus.se, Begravningar.se, Nationaldagen.se

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.