Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Hur mycket får en flagglina smattra?

Sveriges nationaldag närmar sig. Den 6 juni hissas flaggor i var och varannan trädgård. Men får en flagglina låta hur mycket som helst? Här reder vi ut vad som gäller.

Frågan har faktiskt utretts och tagit sig ända upp till mark- och miljööverdomstolen. En granne vägrade att binda upp sin smällande flagglina, vilket fick den andra grannen att kräva att flaggstången skulle flyttas. I målet åberopades bland annat en videoinspelning och en ljudupptagning. Segrande ur tvisten gick grannen med flaggstången. Enligt domstolen lät inte linorna tillräckligt mycket, eller närmare bestämt:

Flagglinans slag mot stången kan inte anses utgöra en sådan störning som skiljer sig från vad som brukar förekomma vid flaggning

I det här fallet fanns alltså inget juridiskt stöd för att tvinga grannen att binda upp flagglinan, eller flytta flaggstången till en annan plats på tomten för den delen – och det tycks också vara fallet i allmänhet.

-Hittills har störningar från flagglinor inte bedömts orsaka en så pass omfattande störning att grannar inte ska behöva tåla dem, säger Karin Hägglöf förbundsjurist på Villaägarna.

Bygglov för flaggstång behövs inte

Du behöver inget bygglov för att sätta upp din flaggstång och det finns inga formella regler för hur hög stången får vara. Men det finns estetiska riktlinjer. Minst en tredjedel av flaggstången bör sticka upp över ditt bostadshus.

Om flaggning

  • En flagga ska vara uppe när det är ljust. En vimpel får däremot vara hissad dygnet runt.
  • Fritidsbåtar får flagga alla tider på dygnet när de är under gång. I hamn gäller dock samma regler som på land.
  • Förr i tiden flaggade man nästan bara till sjöss för att visa skeppets nationalitet. Det var först på 1800-talet som det blev vanligt att flagga på land.
  • När någon har dött hissas flaggan på ”halv stång” – vilket betyder 2/3 av flaggstångens höjd. Flaggan hissas först i topp för att sen halas till angiven höjd. På kvällen halas flaggan genom att först hissas i topp och för att därefter halas ned.

Källor: Byggahus.se, Begravningar.se, Nationaldagen.se

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.