Hyra ut fjällstuga
Person ger över nyckel
Två kvinnor antecknar och tittar på avtal

Hyr ut ditt fritidshus – detta gäller

Reglerna för uthyrning har successivt förbättrats. Du som hyr ut ditt fritidshus får nu behålla mer av din hyresintäkt efter skatt än förut. Anneli Cederschiöld, förbundsjurist på Villaägarna berättar vad som är viktigt att tänka på innan du lämnar över nycklarna till din hyresgäst.

Hyresintäkten beskattas som inkomst av kapital. Men du får göra avdrag innan du beskattas.

Skattefritt upp till 40 000 kronor

Du kan hyra ut ditt fritidshus skattefritt för hyresintäkter upp till 40 000 kronor årligen. Dessutom får du som hyr ut dra av 20 procent av hyresintäkten. De två avdragen får dock aldrig överstiga själva hyresintäkten.

Räkneexempel uthyrning

För dig som hyr ut fritidshuset till en hyresgäst för 4 000 kronor per månad hela året, blir det totala tillåtna avdraget 49 600 kronor. Det är mer än hela hyresintäkten, som uppgår till 48 000 kronor. Hela hyresintäkten blir därför helt skattefri. Vid ett överskott är skatten 30 procent.

Besittningsskyddet gäller inte

Vid uthyrning för fritidsändamål gäller inte reglerna i hyreslagen om hyresgästens rätt till förlängning av hyresavtalet (besittningsskydd). Även om det är ett fritidshus som du hyr ut krävs dock därutöver att hyresgästen inte har för avsikt att använda fritidshuset som bostad utan just som fritidsställe och att uthyrningstiden understiger nio månader.

Hyra vid uthyrning för fritidsändamål

Enligt hyreslagen är hyran inte skälig om den är påtagligt högre än hyran för hus som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. Skälighetsbestämmelsen gäller dock inte vid uthyrning för fritidsändamål med en kortare uthyrningstid än nio månader varför hyresvärden och hyresgästen i dessa situationer har större avtalsfrihet kring hyresnivån. Den som hyr ut ett hus för fritidsändamål kan dessutom aldrig bli retroaktivt återbetalningsskyldig av oskäligt hög hyra.

Avtala om kostnader för uppvärmning

Hyran ska i hyresavtalet anges till ett bestämt belopp. Utöver det kan hyresvärd och hyresgäst avtala om en särskild ersättning för kostnader som rör husets uppvärmning och el. För att dessa kostnader ska kunna undantas vid beräkningen av hyresintäkten, behöver ersättningen motsvara hyresgästens faktiska förbrukning.

Det är även vanligt att avtala att en del av hyresbeloppet betalas in så snart en bokning är klar, som en bekräftelse och att slutbetalning sker innan ankomsten.

Se över din försäkring vid uthyrning

Enligt de flesta försäkringar gäller till stor del samma regler vid uthyrning som när du själv är där. Din fritidshusförsäkring ersätter därmed sannolikt saker som förstörs av brand eller vid vattenskada eller inbrott. En viktig skillnad vid uthyrning är dock om din hyresgäst avsiktligt förstör eller stjäl dina saker som du förvarar i huset. Eftersom hyresgästen har din tillåtelse att vara i huset får du då förmodligen ingen ersättning från försäkringen. För säkerhets skull bör du därför ta bort eller låsa in de saker av större värde eller affektionsvärde som finns i huset.

Hyresgästens saker omfattas inte av din försäkring, till exempel om hyresgästens mobil eller dator blir stulen vid ett inbrott, varför hyresgästen bör ha en egen hemförsäkring.

Avtala om deposition

Om hyresgästen erlägger en deposition kan du göra anspråk på den om det skulle visa sig att det är skador på ditt hus eller inventarierna när hyresgästen lämnar. Om städningen inte ingår i hyresavgiften kan du även avtala om en extra depositionsavgift för det. Förutsättningarna för avdrag bör regleras via hyresavtalet. Har ingen skada uppstått måste depositionen naturligtvis återbetalas.

Tips innan du hyr ut ditt fritidshus

 • Fundera på hur du känner inför det faktum att en eller flera personer ska bo i ditt hus - är du bekväm med det?
 • Kontrollera din hyresgästs betalningsförmåga. Kronofogden kan ge dig svar på om det finns obetalda skulder.
 • Ta referenser och kontrollera personuppgifter.
 • Ta reda på vad som är vanlig fritidshyra i området.
 • Sätt dig in i skattereglerna på Skatteverkets webbplats
 • Kom överens med hyresgästen om att hen ska betala en deposition och avtala gärna också om förskottshyra.
 • Tänk på att vara tydlig med vilka avbokningsregler som gäller.
 • Upprätta korrekt hyreskontrakt utifrån uthyrningsform.
 • Se över försäkringsskyddet - kontrollera vilka krav ditt försäkringsbolag ställer för att din hem- och villaförsäkring ska gälla och om du måste teckna en tilläggsförsäkring.
 • Gör en besiktning vid inflytt och utflytt - låt hyresgästen skriva under.
 • Upprätta en inventarieförteckning som hyresgästen får skriva under om du hyr ut möblerat. Tänk på att det är endast sakerna på listan som du kan kräva ersättning för om de saknas.
 • Lämna gärna inte ut nycklar till alla lås om det inte är nödvändigt. Efter en uthyrningsperiod kan det hända att du vill byta lås, för säkerhets skull.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.