Två kvinnor antecknar och tittar på avtal
Två kvinnor antecknar och tittar på avtal

Lantmäteriet ändrar sin tolkning av reglerna för framtidsfullmakter

Sedan den 28 februari 2023 har Lantmäteriet ändrat sin tolkning av jävsreglerna i lag om framtidsfullmakter. Så här kan det påverka dig.

Innebörden av Lantmäteriets nya tolkning är att när en fullmaktshavare (eller någon annan ur jävskretsen) tillsammans äger en fastighet med fullmaktsgivaren finns det, objektivt sett, ett motstridigt intresse vid en fastighetsförsäljning. Detsamma ska enligt Lantmäteriets nya tolkning även gälla när fullmaktsgivaren ensam äger en fastighet, om fastigheten utgör den gemensamma bostaden. 

Lantmäteriet anser alltså att en fullmaktshavare, när fullmaktshavaren tillsammans med fullmaktsgivaren äger en fastighet, inte är behörig att företräda fullmaktsgivaren vid exempelvis en fastighetsförsäljning. Vidare innebär den nya tolkningen att det på motsvarande sätt kan finnas motstridiga intressen, när fullmaktshavaren inte äger del i fastigheten men fastigheten utgör parets – makarnas eller sambornas – gemensamma bostad.

Vad innebär Lantmäteriets nya tolkning?

Följden av Lantmäteriets nya tolkning är att en fullmaktshavare saknar behörighet att företräda fullmaktsgivaren, och att rättshandlingar företagna under sådana omständigheter är ogiltiga. Lantmäteriet kommer alltså att avslå en ansökan om inskrivning. Exempelvis kommer en köpare av en sådan fastighet att få avslag på sin lagfartsansökan.

Vad göra?

För att lösa denna situation ger lagen möjlighet åt fullmaktshavaren att ansöka om att få en god man förordnad för att genomföra fastighetsförsäljningen (eller annan rättshandling där fullmaktshavaren har ett motstridigt intresse).

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.