Fönster på vind
Fönster på vind
Premium

Energi - och miljöåtgärder för småhusvinden

Ända sedan oljekrisen på 70-talet har vi gjorts medvetna om att tilläggsisolering av vinden är ett av de mest lönsamma förbättringar vi kan göra i vårt hus. Efterhand har det visat sig att många får följdproblem som fuktskador på vinden. I Villaägarnas infoskrift beskrivs vad det beror på och vad du kan göra för att minska riskerna för skador.

Om vindsbjälklaget är otätt eller saknar ångspärr kan fukten komma från bostaden genom antingen konvektion eller diffusion. Konvektion – luftrörelse – uppstår när det finns otätheter vid genomföringar eller andra öppningar i vindsbjälklaget. Diffusion är när fukt i ångfas går genom olika material som normalt är vindtäta.

Vilka skador orsakar fukten?

1 Blånad

Färgförändring av trä som kan tränga in genom hela trätjockleken. Orsakas av en svamp. Färgskadorna orsakas av att trät lagrats eller befunnit sig i en alltför fuktig miljö. Blånaden påverkar inte virkets hållfasthet, men det är en grogrund för annan svamp.

2 Mikrobiell tillväxt – mögelsvamp

Kännetecknas av lukter som kan vara väldigt varierande i styrka och karaktär beroende på typ av mögelsvamp. Utseendet kan skifta i färg som svart, vitt eller grönt beroende på typ av mögel. Möglet kan vara svårt att se, då det ibland är dolt/inkapslat i konstruktionen.

3 Rötsvamp

Rötskadat trä kännetecknas av att träet är mjukt och kan smulas sönder. Vid kraftiga angrepp bildas ofta kubliknande mönster och trät får en brunaktig färg. Tecken på röta kan vara att yttertaket sjunkit in eller sviktar vid belastning eller att innertaket sjunkit in.

Vad kan göras åt fuktskadorna?

  • Isolering och tätning av vindsbjälklaget
  • Vattenavledande åtgärder – ett tätt tak och hängrännor med stuprör
  • Fuktskydd mot bostaden med plastduk eller ångbromsduk
  • Tillföra värme - med hjälp av produkter som kombinerar styrd ventilation med tillförsel av värme som ett sätt att hantera fukten som ventileras in
  • Använda avfuktare

I vår infoskrift kan du som är medlem läsa mer utförligt om de ovan nämnda åtgärderna.

Ytterligare åtgärder

En av orsakerna till att fukten kondenserar mot underlagstakets insida är att underlagstaket under vissa väderleksförhållanden kyls ner mer än luften som ventileras in på vinden på natten för att nästa dag värmas upp. Det är en bra grogrund för mikrobiell påväxt. För att minska växlingarna i temperatur kan yttertaket isoleras på utsidan, under papp och takbeläggning. Mer om detta kan du läsa i vår infoskrift ”Tak”.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.