Premium

Infoskrift: Tilläggsisolera vinden utan att riskera fuktskador

Att tilläggsisolera vinden är en av de mest lönsamma förbättringar du kan göra i ditt hus. Om det inte görs på rätt sätt finns dock risk för följdproblem som fuktskador. I Villaägarnas infoskrift förklarar vi varför det kan hända och vad du kan göra för att minska riskerna.

I Villaägarnas infoskrift kan du som är medlem läsa om:

  • Varför vinden är känslig för fukt, och varifrån den kommer.
  • Hur fungerar ångspärrar och ångbromsar?
  • Vilka skador fukten kan leda till och vad som kännetecknar dem.
  • Åtgärder för att skydda mot fukt: isolering av vindsbjälklaget, fuktskydd med t.ex. ångbromsduk, avfuktare m.m.
  • Vilka konsekvenser åtgärderna kan få och när du behöver ta hjälp av sakkunnig.

 

Foto: Eniva

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.